Klantverhalen Florence
Forse energiebesparing bij zorginstelling door actief gebouwbeheer

Florence

Zorg
2022
Florence (1)
  • Probleem

De gebouwen van Florence variëren behoorlijk in leeftijd en in staat van onderhoud: enkele gebouwen en installaties zijn net nieuw, andere gebouwen en installaties zijn verouderd. Dit maakte het beheer in beginsel complex en vroeg om een gerichte aanpak.

  • Oplossing

Energiebeheer, energiemonitoring en een optimale afstelling van de regeltechniek worden als samenspel ingezet tussen de gebruiker, die met de juiste mindset aan de knoppen draait (Florence), de leverancier van het gebouwbeheersysteem (Priva) en de partij die inzicht geeft in de stand van zaken (Vanbeek). TC Energy en ErbisOne zijn de tools voor dit samenspel. 

  • Voordelen

Door vervanging van de regeltechniek en het optimaliseren van bestaande installaties zijn verbluffende resultaten behaald: 500.000 euro energiebesparing! Zonder grote investeringen en met korte terugverdientijden bespaarde Florence aanzienlijk op elektriciteit en aardgas. Aandacht voor installaties, intelligente gebouwautomatisering van Priva en actieve monitoring van Vanbeek waren hierbij essentieel.

In 2020 nog eens 20% besparen op energie...

Zorgorganisatie Florence heeft de afgelopen jaren met haar Strategisch Energie- Installatieplan energiebesparing op de agenda gezet. Door vervanging van de regeltechniek en het optimaliseren van bestaande installaties zijn verbluffende resultaten behaald: 500.000 euro energiebesparing! Zonder grote investeringen en met korte terugverdientijden bespaarde Florence aanzienlijk op elektriciteit en aardgas. Aandacht voor installaties, intelligente gebouwautomatisering van Priva en actieve monitoring van Vanbeek waren hierbij essentieel.

Peter Rolf houdt zich als projectleider installatietechniek bij de afdeling Vastgoed en Facilitair dagelijks bezig met installaties, duurzaamheid en energiebesparing. Florence is een grote zorginstelling in de regio Haaglanden. De afdeling Vastgoed en Facilitair beheert twintig locaties.

Vastgoed met nieuwe en verouderde gebouwen; complex gebouwbeheer

De gebouwen van Florence variëren behoorlijk in leeftijd en in staat van onderhoud: enkele gebouwen en installaties zijn net nieuw, andere gebouwen en installaties zijn verouderd. Dit maakte het beheer in beginsel complex en vroeg om een gerichte aanpak. Rolf maakte een plan gebaseerd op drie drivers (gebruik, beheer en techniek), die afhankelijk van elkaar zijn, elkaar kunnen versterken en die het besparen op energieverbruik en kosten inzichtelijk en begrijpelijk maakten voor de Florence-medewerkers. En dat was belangrijk bij de volgende stap: het vergelijken en analyseren van de data over energieverbruik en er vervolgens conclusies aan te verbinden.

Real-time en actief beheer

Rolf besloot om de nieuwe generatie Priva Blue ID toe te passen. Dat systeem heeft verschillende voordelen. Zo kan het worden gebruikt om actief te beheren en om naast storingen ook continue via een webbrowser realtime naar de prestatie van de installatie te kijken.  

"...in een jaar een besparing van 500.000 euro..."

Uitvoering van het Strategisch Energie- en Installatieplan leverde als snel resultaat op: in een jaar een besparing van 500.000 euro op een totaal van 4 miljoen euro. Een besparing, gerealiseerd met bestaand geld uit de meerjarenonderhoudsbegroting voor vastgoed.

ErbisOne energiemonitoring

Met ErbisOne is het bijvoorbeeld mogelijk om energiedata (gas en elektra) van het meetbedrijf in te lezen, iets wat bij Florence wenselijk was." De pilot werd gecoördineerd door Vanbeek, specialist in integraal energiemanagement en energiemonitoring. Tijdens de pilot op twee locaties - Duinstede en Mariahoeve - bleek al snel dat door te kijken naar deelstromen en door het nemen van een aantal slimme maatregelen er minder gestookt hoefde te worden.

Samenspel Florence, Vanbeek en Priva

Vanbeek ziet energiebeheer, energiemonitoring en een optimale afstelling van de regeltechniek als samenspel tussen de gebruiker, die met de juiste mindset aan de knoppen draait (Florence), de leverancier van het gebouwbeheersysteem (Priva) en de partij die inzicht geeft in de stand van zaken (Vanbeek). TC Energy en ErbisOne zijn de tools voor dit samenspel.

De analyse van energiedata is een proces met verschillende aandachtspunten. Dat begint met het optimaliseren van het 24/7 energieprofiel, waarbij je onder meer de onlogische zaken eruit haalt. Vervolgens moet dat profiel worden gehandhaafd en worden aangepast als het gebouwgebruik verandert. 

Inzicht bieden én mensen inspireren om in beweging te komen

Florence is nu in staat om relevante informatie zo aan te bieden dat het mensen niet alleen inzicht geeft, maar ook inspireert om in beweging te komen. Rolf tenslotte komt met nog een voordeel: "We kunnen, ook door ErbisOne, nu gebouwen onderling benchmarken."

In 2020 nog eens twintig procent bespaard

Florence heeft in 2016 vijf locaties voorzien van zonnepanelen. Daarnaast wordt het gebruik van ErbisOne uitgebreid naar andere locaties. In 2020 heeft Florence voor alle gebouwen met een langetermijnhorizon nog eens twintig procent bespaard op energie. Een andere doelstelling is om op alle locaties de kosten onder de beschikbare vergoeding per cliënt te houden.

Nieuwsgierig naar de dienstverlening van Vanbeek in de zorg? Neem vrijblijvend contact op met: