Klantverhalen Gemeente Amsterdam
EED Energie-audit als goede aanzet voor roadmap duurzame ambities

Gemeente Amsterdam

Overheid
2022
EED energie audit parkeergarages gemeente Amsterdam
  • Probleem

Een EED Energie-audit voor de parkeergarages en fietsenstallingen van de gemeente Amsterdam.

 

  • Oplossing

Vanbeek consultant onderhoudt contacten gemeentebreed.

 

  • Voordelen

EED rapportage is een goede basis voor de roadmap duurzaamheid.

 

 

EED Energieaudits voor Amsterdam

In 2021 heeft Vanbeek voor zo'n 1.000 locaties, verdeeld over ruim 30 organisaties, EED Energie-audits uitgevoerd. Deze organisaties komen uit verschillende sectoren: de zorg, het onderwijs, de industrie, de retail, gemeenten, provincies en de logistiek. Een van onze opdrachtgevers is de gemeente Amsterdam.

Vanbeek heeft via een gewonnen aanbesteding de EED Energie-audit uitgevoerd van 17 parkeergarages en fietsenstallingen. De uitvoering van deze energie-audit is een onderdeel van de bredere uitvoering van de EED Energie-audits voor het vastgoed in beheer van de Gemeente Amsterdam. De afdeling Facilitair Bureau voert voor het gehele concern de EED’s uit en de rapportages die Vanbeek heeft uitgevoerd, zijn een onderdeel daarvan.

 

Maatregelen in beeld

Richard van der Kogel, de contractmanager van de directie Parkeren van de gemeente Amsterdam, was het eerste aanspreekpunt voor onze consultants. Een mooi voordeel van de energie-audit is dat de rendabele maatregelen goed in beeld komen. Van der Kogel heeft de maatregelen uit de EED’s inmiddels vertaald naar een begroting voor een investeringsaanvraag, zodat hij de maatregelen volgend jaar en opvolgende jaren kan uitvoeren. Met een EED Energie-audit heeft de organisatie direct een goede aanzet voor een roadmap naar de gestelde duurzame ambities. Hier als organisatie zelf ‘in control’ te zijn, helpt enorm bij de uitdagingen binnen de bredere energietransitie.

 

Vakkundig en prettige samenwerking

Richard van der Kogel gaf aan dat hij de samenwerking met Vanbeek als vakkundig en prettig heeft ervaren. In verband met COVID-19 was het een grote uitdaging om de benodigde informatie tijdig boven tafel te krijgen. Maar het is voor alles en iedereen in deze periode even roeien met de riemen die je hebt. ‘Het traject is zeker naar tevredenheid verlopen’ aldus de opdrachtgever.

Daarnaast is de projectaanpak en inhoud als zeer leerzaam ervaren, waarbij de materie uiteraard geen dagelijks werk is voor iedereen. Een succesvol EED traject staat of valt met een goede samenwerking om het maximale resultaat te halen. Hierbij heeft in het voordeel gewerkt dat de Vanbeek consultant zelf de contacten gemeente breed onderhield, met het Team Energie, zo werden er duidelijke afspraken gemaakt over de uitwerking. Draagvlak in deze is onontbeerlijk in een goede uitvoering naar de toekomst.

EED energie audit stappen

Heeft jouw organisatie hulp nodig bij de uitvoering van de EED Energie-audit? Neem vrijblijvend contact op met: