Mens en Organisatie Energiezorg ISO 50001

Energiezorg ISO 50001

Techniekenhaalbaarheid11
  • Structurele grip op energieverbruik en kosten
  • Verplicht voor deelnemers van MJA3
  • Vanbeek verzorgt het complete ISO 50001 traject

 

Structureel grip op energie

Energiezorg ISO 50001 houdt in dat een organisatie op een gestructureerde wijze zorgt dat het eigen energiegebruik wordt gereduceerd. Energiezorg heeft als voordeel dat de kosten worden gereduceerd, daarnaast draagt het positief bij aan de MVO doelstellingen.

 

Wat is energiezorg ISO 50001?

Uitgangspunt van energiezorg ISO 50001 is de cirkel van Deming, het continu doorlopen van de stappen Plan – Do – Check - Act. In grote lijnen ziet dat er als volgt uit:

 

 

Deming cirkel

Plan: Er wordt een energiebeleid vastgesteld. Hierin wordt aangegeven dat men voldoet aan relevante wetgeving, dat men streeft naar continu verbetering en dat men de benodigde capaciteit en middelen hiervoor beschikbaar stelt.

Do: Uit het beleid volgen concrete doelstellingen, die worden vertaald in acties (wat, wie, wanneer?). De acties worden in gang gezet.

Check: Periodiek wordt gemonitord of de acties tijdig en conform afspraak worden uitgevoerd. Daarnaast wordt het energiegebruik van de locatie(s) gemonitord en vertaald in KPI’s.

Act: Jaarlijks worden de resultaten beoordeeld door het management en worden nieuwe acties bepaald, gericht op continue verbetering.

 

Voor wie?

Voor steeds meer branches is het implementeren van energiezorg ISO 50001 vanuit het wettelijk gezag een verplichting, bijvoorbeeld voor deelnemers aan het MJA3 en MEE energieconvenant. Het doel is om hierbij energiezorg steeds verder te implementeren in de organisatie en dit jaarlijks af te sluiten met een directiebeoordeling. Vroeg of laat krijgen organisaties hiermee te maken.

 

Energiezorg ISO 50001

Bij het implementeren van energiezorg ISO 50001 is het van belang goed aan te sluiten bij de processen en eventueel andere managementsystemen van de organisatie. De norm ISO 50001 beschrijft hoe en waaraan een energiezorgsysteem moet voldoen. Hierbij is er sprake van een diepgeworteld systeem waarbij energie doordrongen is in alle lagen van een organisatie. Een onafhankelijk toetsing vindt plaats door een auditor.

 

Vanbeek helpt

Vanbeek biedt organisaties ondersteuning in dit hele traject en beschikt over ISO 50001 gecertificeerde adviseurs. Als jouw organisatie overweegt om energiezorg in te voeren of jullie moeten jullie systeem vanuit de wettelijke verplichtingen verbeteren, dan ondersteunen wij jouw organisatie graag met een passend advies.

Integraal energiemanagement magazine

Integraal energiemanagement is dé aanpak voor een succesvolle energietransitie! Lees in dit gratis magazine waarom en laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden.

Direct aanvragen!

Wil je meer weten over energiezorg ISO 50001?