Techniek en Haalbaarheid

Techniek en haalbaarheid

Vanbeek helpt organisaties met EED Energie-audits, EP-U energielabels, CO2-routekaarten en meer.

Techniek en haalbaarheid

Veel energietechnische onderzoeken zijn wettelijk verplicht voor organisaties, andere onderzoeken zijn nodig voor een succesvolle uitvoering van het energiebeleid. Onze ervaren technische specialisten helpen organisaties met de uitvoering van energieonderzoeken, audits en studies. 

Technische onderbouwing van het energiebeleid

Wanneer uw organisatie aan de slag gaat met een structureel energiebeleid, heeft u voor de komende jaren waarschijnlijk een meerjarenplan met verschillende energiebesparende- en duurzame maatregelen opgesteld. Dit pakket aan maatregelen vraagt om een technische onderbouwing, die antwoord moet geven op bouwtechnische-, rendements- en installatietechnische vraagstukken. De haalbaarheid, kosten en opbrengsten dienen te worden doorgelicht en berekend om zo tot verantwoorde keuzes te komen.

Icons Technonderb Bespaar

Het besparen van energie is één van de stappen die genomen moet worden in de energietransitie. Om het besparen van energie in organisaties te versnellen, verplicht de overheid organisaties met een verbruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas om energiebesparende maatregelen te nemen. Een aantal voorbeelden van waaraan organisaties mogelijk moeten voldoen zijn: de Informatieplicht, EED Energie-audit, EP-U energielabelplicht et cetera.

Energiebesparende onderzoeken

Vanbeek kan diverse energieonderzoeken voor jouw organisatie uitvoeren. Dit variëert van een eenvoudige energiescan tot een diepgaand onderzoek. Onze consultants zijn opgeleid om de technische energieonderzoeken op een betrouwbare en onafhankelijke wijze uit te voeren. De kwaliteit van het onderzoek staat bij ons altijd centraal. Voorbeelden van onderzoeken zijn de EED Energie-audit, Energielabel EP-U opnames en Duurzaamheidsscans. Vanbeek biedt ook de mogelijkheid om technische onderzoeken op maat uit te voeren. Meer weten over de mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met ons.

Integraal energiemanagement magazine

Integraal energiemanagement is dé aanpak voor een succesvolle energietransitie! Lees in dit gratis magazine waarom en laat je inspireren door de praktijkvoorbeelden.

Direct aanvragen!
Contact

Wil je meer weten over onze onderzoeken?