Verplichte energielabel C

Alles wat u moet weten over het energielabel voor uw gebouw

Een energielabel is een maatstaf voor de energiezuinigheid van een gebouw. In deze blog beschrijven we de ins en outs van het energielabel.

dinsdag 7 september 2021 - Pieter Metz
Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw in Nederland minimaal energielabel C hebben. Momenteel zijn er nog veel kantoren die nog niet aan deze verplichting voldoen. 38% van de kantoren heeft inmiddels energielabel C of hoger. Van 12% van de kantoren is geregistreerd dat ze dit (nog) niet hebben. Van de helft van alle kantoren is er nog geen energielabel geregistreerd.
Verplichte energielabel C

Wat is een energielabel?

Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Dit doet het aan de hand van een schaal van G (slechtste) tot en met A++++ (beste). Het label wordt bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik, uitgedrukt in kilowattuur (kWh) per m² per jaar. Naast de energiezuinigheid, geeft het energielabel ook aan welke energiebesparende maatregelen er nog mogelijk zijn in het gebouw. Een energielabel is 10 jaar geldig.

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het energielabel is verplicht voor woningen en voor de utiliteitsbouw, waaronder kantoren, scholen en winkels. Deze gebouwen moeten op een transactiemoment (verkoop, verhuur of oplevering) voorzien zijn van een energielabel. Uitzonderingen op deze verplichting zijn er ook. Zo is het energielabel voor gebouwen met een volledige industriële functie niet verplicht. En zijn ook monumentale panden vrijgesteld van de energielabelplicht. Op RVO.nl leest u meer hierover.

Label C verplichting

Naast de verplichting om op transactiemomenten over een energielabel te beschikken, dienen alle kantoren in 2023 te beschikken over minimaal energielabel C. Volgens het RVO betekent de label C verplichting dat kantoren die niet aan de verplichting voldoen niet meer als kantoor gebruikt mogen worden.

Specifiek geldt de verplichting voor gebouwen waarbij de kantoorfunctie groter is dan 50% van het totale gebouwoppervlak én minimaal 100 m² is. Vanaf 1 januari 2023 zal het bevoegd gezag handhaven op deze verplichting.

Brief van de overheid over energielabel C ontvangen?

Recentelijk (juli, 2021) hebben veel bedrijven een brief hierover ontvangen van de overheid. In de brief worden kantooreigenaren eraan herinnerd dat zij moeten voldoen aan energielabel C. Er wordt hierin aangeraden om zo snel mogelijk actie hierop te ondernemen door te onderzoeken of zij aan deze wettelijke verplichting moeten voldoen en zo ja, welke energiebesparende maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de eisen van energielabel A.

Heeft u de brief gemist, dan kunnen wij u helpen aan een kopie hiervan. Om te voldoen aan de verplichting, dient uw kantoor een bepaalde energiezuinigheid halen. Voor label C betekent dit maximaal 225 kWh per m² per jaar. Hoe uw organisatie dit realiseert, hangt af van de energiezuinigheid van het gebouw nu, zoals aangeduid door het huidige energielabel.

Tip! Begin op tijd

Wanneer uw kantoorpand nog niet over een energielabel beschikt, is het belangrijk om ruim vóór de verplichting van januari 2023 uw gebouw op te laten nemen. Een labelaanvraag duurt doorgaans een paar maanden, voordat het energielabel daadwerkelijk wordt afgegeven. Ook alle processen voorafgaand aan het verkrijgen van het energielabel, zoals het krijgen van een budget voor een (eventueel) benodigde verbouwing en de verbouwing laten uitvoeren kosten veel tijd. Wacht daarom niet langer en maak alvast een afspraak om dit traject te starten. Zo heeft u voldoende tijd om de energiebesparende maatregelen die nodig zijn om naar label C te gaan, uit te voeren.

Hulp nodig?

Beschikt uw gebouw of beschikken uw gebouwen nog niet over een energielabel, of verloopt deze binnenkort, dan staan de de consultants van Van Beek voor u klaar. Naast het opnemen van energielabels, geven wij u ook graag advies op maat over hoe uw kantoor op een efficiente wijze naar label C kan gaan. Onze adviseurs werken volgens een vast stappenplan (zie hieronder). In het volgende blog 'Naar energielabel C in 2023: ontdek onze aanpak' vertellen wij u graag meer hierover.

stappenplan energielabel ep-u 2021 Van Beek

Meer weten?

Maak dan direct een afspraak via 026 312 70 00 of via info@vanbeek.com. We helpen u graag.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.