Routekaart: 49% CO2-reductie in 2030 - blog 1

Uw plan om aan de Klimaatwet van 2030 te voldoen.

dinsdag 1 juni 2021 - Pieter Metz
Sectorale routekaart en portefeuilleroutekaart. Blog van Van Beek

Een routekaart geeft richting aan de energietransitie voor de eigen organisatie voor de komende 10 jaar. Het helpt organisaties proactief te blijven werken aan de CO2-reductie doelstellingen van 2030 en 2050. Het is dan ook zeker aan te raden voor organisaties om een routekaart op te stellen.

Routekaarten zijn via afspraken van de branche-organisaties voor sommige branches (zorg, onderwijs) bindend. Voor andere branches geldt dat niet. In deze blog wordt de achtergrond van de routekaart toegelicht.

Waarom zijn er routekaarten?

In 2015 is door 195 landen het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend, waarin is afgesproken dat: “De gemiddelde mondiale temperatuurstijging behoorlijk onder (‘well below’) 2°C moet blijven, met inspanningen om de stijging verder te beperken tot 1,5°C”. Nederland heeft zich ook gecommitteerd aan het akkoord van Parijs.
In Nederland is in 2019 de Klimaatwet aangenomen. Deze wet bepaalt de richting voor de energietransitie van Nederland. In de Klimaatwet staat onder meer dat ons land de CO2-uitstoot in 2030 met 49% én in 2050 met 95% moet hebben gereduceerd (ten opzichte van 1990).

Klimaatwet - Klimaatakkoord

De Klimaatwet is een kaderwet waarin doelen van de energietransitie zijn vastgelegd. De uitwerking van de doelen staat in het Klimaatakkoord.
Om het doel voor 2030 te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties het Klimaatakkoord gesloten. In het Klimaatakkoord (2019) staat beschreven hoe de energietransitie wordt vormgegeven. Dit zijn de plannen en afspraken van ruim honderd maatschappelijke partijen over hoe de doelen uit de Klimaatwet bereikt worden. Het Klimaatakkoord richt zich op de vijf thema’s: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik en gebouwde omgeving.

Klimaatakkoord thema: Gebouwde omgeving

Routekaarten voor het maatschappelijke vastgoed maken onderdeel uit van het plan voor de gebouwde omgeving. Bij deze routekaarten wordt onder meer onderscheid gemaakt tussen routekaarten voor het Onderwijs (PO,VO,MBO ,HBO en WO), de Zorg (Care en Cure) en overheden (rijksoverheid, provincies, gemeenten, waterschappen, et cetera).

Wat is het verschil tussen een sectorale en een portefeuilleroutekaart?

Een portefeuilleroutekaart is het uitgestippelde plan van (bijvoorbeeld) een zorginstelling waarmee zij de doelstellingen uit het Klimaatakkoord willen halen (49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990) .

De sectorale routekaart beschrijft op hoofdlijnen de status en de maatregelen om de doelstellingen te halen voor de hele sector. Op basis van de sectorale routekaart maken de individuele organisaties (instellingen) een portefeuilleroutekaart.

Hoe verhoudt de routekaart zich tot de andere overheidsinstrumenten en wetgeving?

In onderstaande overzicht ziet u de verschillende overheidsinstrumenten waarmee organisaties, al dan niet wettelijk verplicht, werken aan CO2-reductie en energiebesparing.
Lees voor toelichting onze dienstbeschrijving routekaart.

uw plan richting co2 neutraal

De routekaart; waar te beginnen?

Als eerste stap moet per locatie worden geïnventariseerd welke maatregelen voor desbetreffend gebouw nodig zijn. Dit plan is voor een groot deel gebaseerd op bestaande plannen die al eerder voor desbetreffende locatie gemaakt zijn, zoals aan een Strategisch Vastgoed plan, de Onderhoudsplannen (MJOP, LTOP) en de Energiebesparingsplannen (zoals de EED Energie-audit). Al deze bestaande plannen worden samengevoegd in één plan. Vervolgens worden de plannen van alle locaties (gebouwen) samengevoegd in één plan. Per sector zijn kaders en richtlijnen opgesteld waaraan de routekaart moet voldoen.

Wees er overigens altijd bewust van dat dit niet een eenmalige activiteit is voor uw organisatie. De praktijk is niet statisch, maar verandert continu onder invloed van allerlei bedrijfsmatige ontwikkelingen. Het is dan ook noodzakelijk om uw routekaart met regelmaat bij te blijven werken.

In onze volgende blog leest u meer over het opstellen van een routekaart.

Meer weten?

Onze consultants staan klaar om uw organisatie te helpen met het opstellen van een routekaart. Wilt u naar aanleiding van deze blog een vrijblijvend gesprek met een van onze consultants over onze dienstverlening? Of bent u benieuwd wat de consultants van Van Beek nog meer voor uw organisatie kunnen betekenen? Laat het ons weten via info@vanbeek.com of bel ons 026 312 70 00. Wij helpen uw organisatie graag! 

Van Beek consultants helpen uw organisatie stappen te nemen in de energietransitie met inzet van integraal energiemanagement.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.