blog 8 ErbisOne

Uitgelicht! ErbisOne: Interactieve dashboards in uw eigen stijl en opmaak

In de serie Uitgelicht! maakt u kennis met ErbisOne. Elke twee weken leert u meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker, hoe u hier als eindgebruiker uw voordeel mee kunt doen. Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

maandag 15 maart 2021 - Ron Hendriks

ErbisOne is het krachtige platform dat data van uw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

blog 8 ErbisOne

In mijn vorige blogs heb ik al het een en ander met u gedeeld over de kracht van energiemonitoring en de waarde van de verschillende functionaliteiten van ErbisOne. Veel van deze functionaliteiten komen samen in de gebruiksvriendelijke webbased ErbisOne Portal. In deze portal worden de energiedata verwerkt en in duidelijke rapportages zichtbaar gemaakt. Zo houdt u inzicht in uw energiestromen. De ErbisOne portal is één van de mogelijkheden waarmee u uw energiedata helder kunt visualiseren.

Het visualiseren en delen van energiedata, in de vorm van dashboards, rapportages, analyses en presentaties dragen bij aan een succesvol energiebeleid. In mijn vorige blog heeft u al kennis gemaakt met de visualisatiemogelijkheden van de ErbisOne energiedisplay. Met het delen van energiedata op informatieschermen, zoals u met behulp van de energiedisplay kunt doen, deelt u uw energieprestaties met interne en externe belanghebbenden. Hiermee werkt uw organisatie aan meer bewustwording en draagvlak voor uw energiebeleid.

Steeds meer organisaties willen een stapje verder gaan en wensen het energiebeleid en de energieprestaties op een interactieve wijze breed te delen met verschillende stakeholders. Zij hebben behoefte om meer (technische) inzichten te kunnen delen of willen hun doelgroep in beweging brengen met inzet van visualisaties. Voor organisaties die behoefte hebben aan een vorm van visualiseren die een-op-een aansluit bij hun organisatie, energiebeleid, doel én doelgroep, biedt ErbisOne: maatwerk dashboards.

Maatwerk dashboards

Een maatwerk dashboard is in feite niets anders dan een website. Een website waarin u energiegegevens, -doelstellingen, -prestaties en/of andere informatie kunt delen met interne- en/of externe stakeholders. Welke informatie dit is én hoe u dit wilt weergeven is aan u. U bepaalt letterlijk de invulling van iedere pixel op deze pagina, wat overigens het grootste voordeel is ten opzichte van de mogelijkheden in de ErbisOne portal. In maatwerk dashboards werkt u met dezelfde data als in de portal, u geniet van dezelfde snelheid en betrouwbaarheid, maar in maatwerk dashboards bent u geheel in de lead in het vormgeven hiervan.

Met de ErbisOne energiedisplay bepaalt u overigens ook zelf welke informatie u wilt delen en hoe dit wordt gevisualiseerd. Een energiedisplay en een maatwerk dashboard zijn beiden geschikt om informatie te zenden. Het grote verschil is dat een maatwerk dashboard als extra voordeel heeft dat het geheel interactief en ‘clickable’ is.

Doel & doelgroep: wat wilt u tonen?

Het maken van aansprekende dashboards of presentaties is natuurlijk geen doel op zich, maar slechts een middel om bepaalde informatie over te brengen op uw doelgroep. Logischerwijs is het dan ook belangrijk om van te voren heel goed na te denken wat het doel is van de visualisatie in combinatie met de doelgroep hiervan. Start hierbij altijd met de beginvraag voor wie wil ik de informatie beschikbaar stellen en welke informatiebehoefte is daarvoor gewenst.
Als het gaat om het visualiseren van energie, kunt u letterlijk ‘alle kanten op’. Zo kunt u een technisch dashboard aanbieden met gedetailleerde informatie over installaties of een complex productieproces. Of uw organisatie beschikt over veel verschillende locaties die u grafisch in een kaart wilt weergeven. Dit zijn slechts twee voorbeelden van de oneindige mogelijkheden die maatwerk dashboards bieden. Onderstaand zal ik een aantal toepassingsgebieden van maatwerk dashboard met u delen aan de hand van verschillende voorbeelden uit de praktijk.

Informeren

Het delen van informatie over uw energiebeleid zorgt voor meer bewustwording en draagvlak bij uw doelgroep. Dit is een onmisbaar onderdeel van succesvol energiemanagement. Met een maatwerk dashboard neemt u uw interne en externe stakeholders op een interactieve wijze mee in uw energiebeleid door het delen van mooie visualisaties, zoals kaarten, grafieken, diagrammen en afbeeldingen.
Een mooi voorbeeld is de website Duurzaam in Beeld van de Universiteit Leiden. Deze universiteit deelt op een interactieve (clickable) kaart de energiegegevens van al haar gebouwen binnen haar campussen. De universiteit ziet het als haar maatschappelijke taak om samen met medewerkers en studenten te werken aan zichtbaarheid en bewustwording van milieumaatregelen en wil hiermee anderen tot voorbeeld zijn (bron: Duurzaam in beeld, Universiteit Leiden).

blog 8 ErbisOne

Technisch beheer

Het hebben van inzicht in alle energiestromen is zeker niet alleen ten behoeve van het informeren van externe stakeholders, het is minstens zo belangrijk voor alle afdelingen binnen een organisatie die te maken hebben met energiebeheer. Denk hierbij aan het technische installatiebeheer, het facilitaire beheer, maar ook het financiële energiebeheer. Met een maatwerk dashboard creëert u een omgeving waarmee u de verschillende vormen van beheer optimaal kunt uitvoeren, door de juiste gegevens te tonen die hiervoor essentieel zijn. Denk hierbij aan de juiste parameters, KPI’s, alarmen et cetera. In het onderstaande voorbeeld ziet u een voorbeeld van een maatwerk dashboard voor het beheren van meerdere WKK’s. Op basis van dit dashboard is het eenvoudig te zien waar actie dient te worden genomen mbt aandachtspunten in de opwekinstallatie.

blog 8 ErbisOne

Schematische weergave van complexe processen

In complexe omgevingen en processen, in bijvoorbeeld grote ziekenhuizen, uitgebreide energienetten en complexe productieprocessen, is het lastig om alle energiestromen duidelijk in kaart te brengen. Ook hier kan een maatwerk dashboard uitkomst bieden. Waarbij het in een standaard omgeving onmogelijk zal zijn om uw unieke en complexe situatie overzichtelijk te visualiseren, kunt u dit met een maatwerk dashboard wel realiseren. In een goed maatwerk dashboard heeft u in een oogopslag inzichtelijk waar en hoeveel energie er verbruikt wordt en hoe de energiestromen lopen.
In het onderstaande voorbeeld zit u hoe verschillende energiestromen in een complex energienet inzichtelijk worden gemaakt met behulp van een maatwerk dashboard. Op deze manier is het tevens mogelijk uw energiebalans (de verdeling van de energiestromen binnen uw gebouwen) continue in beeld te hebben.

blog 8 ErbisOne

Een onestopshop: de control tower

Een maatwerk dashboard hoeft zich niet te beperken tot één onderdeel zoals productieprocessen, energienetten, financieel of technisch beheer, maar kan ook bestaan uit meerdere onderdelen die betrekking hebben op alle energiezaken binnen uw organisatie. Zo kiest retailer Marks & Spencer ervoor om vrijwel alles rondom energie weer te geven in een volledig op maat ingerichte webomgeving. Hierbij maken ondermeer Finance, Regional managers, Technici alsmede Storemanagers gebruik van de interactieve omgeving, toegespitst op de verschillende rollen . De webomgeving heeft de functie van een centrale controle kamer (control tower) waar vanuit op verschillende niveaus gewerkt wordt aan energiemanagement. Het beleid wordt door het management uitgerold en gemonitord met behulp van het dashboard. Filiaalmanagers werken in hun eigen omgeving aan het reduceren van het energieverbruik in hun eigen winkel. Verschillende zaken komen terug in het dashboard, zoals uiteraard de verbruiksrapportages, benchmarking en analyses. Maar ook minder voor de hand liggende zaken als een zeer uitgebreide vorm van project tracking (het volgen van verduurzamingstrajecten voor tussentijdse evaluatie en financiële verantwoording), informatie over het energiebeleid en een energy quiz voor medewerkers.

blog 8 ErbisOne

Wij maken uw maatwerk dashboard!

Iedere organisatie is uniek en vraagt om een andere aanpak. In de meeste situaties zijn deze zeer goed in een standaard portal te gieten, maar in praktijk blijken er ook veel situaties te bestaan waarin een uitgebreidere vorm van visualiseren noodzakelijk wordt, zoals beschreven in de bovenstaande voorbeelden. Deze voorbeelden laten zien wat er zoal mogelijk is met een maatwerk dashboard, maar zoals al eerder benoemd, zijn de mogelijkheden onbeperkt. U bepaalt het doel en de doelgroep van het dashboard en samen met onze ontwikkelaars verwerkt u dit tot een hoogstaande, interactieve omgeving die past bij uw vraagstuk én organisatie.

Webinar: Heeft u alle energieprestaties van uw gebouwen goed in beeld?

Graag vertel ik u meer over het visualiseren van uw energiegegevens. Op donderdag 18 maart 2021 geef ik samen met Van Beek projectleider Michiel van der Wal een gratis webinar over dit thema. Hierbij gaat het niet alleen over maatwerk dashboards maar ook over andere vormen van doelgerichte visualisatie. Meld u direct aan.
Dit webinar maakt onderdeel uit van de ErbisOne webinarserie: Van Data naar Duurzaam, bestaande uit zes gratis webinars. Het gehele programma vindt u hier.

Meer over ErbisOne?

Wilt u meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar erbisone.com. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan direct contact met mij op via info@erbisone.com of +31 26 312 70 00.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.