Warmte Kracht Koppeling (WKK)

UZ Brussel

Over WKK’s bestaan regelmatig misverstanden. Dit artikel geeft daarom een kort overzicht ter introductie van de WKK technologie.

Wat is een WKK

In een WKK wordt een brandstof, veelal aardgas, omgezet in warmte en elektriciteit. Het gezamenlijk rendement ligt hoger dan wanneer warmte en elektriciteit apart van elkaar worden opgewekt.

 

Het elektrisch rendement van WKK-installaties ligt doorgaans tussen de 30-42 %. Het totaalrendement is afhankelijk van de installatie. Als de WKK is voorzien van een rookgascondensor zijn totaalrendementen gangbaar tussen 85-90 %. Indien dit niet het geval is, dan bedraagt het totaalrendement 80-85 %.

 

Onderstaande figuur toont links een WKK met een rendement van 90%. Als dezelfde hoeveelheden elektriciteit en warmte conventioneel worden opgewekt (rechts), bedraagt het rendement slechts 78%, want: (35+55)/116.

Warmte Kracht Koppeling

Voor wie is een WKK bedoeld

WKK’s zijn vooral geschikt voor organisaties met een continue vraag naar warmte en elektriciteit. Pas als beide stromen nuttig kunnen worden gebruikt is een WKK rendabel. Daarnaast is een WKK aantrekkelijk voor bedrijven die CO2 gebruiken in hun processen. In de tuinbouw worden daarom traditioneel veel WKK’s toegepast.

Technieken en vermogens

WKK’s zijn beschikbaar in allerlei soorten en maten. De keuze voor een techniek is veelal afhankelijk van het gewenste vermogen en het toepassingsgebied.

Industriële WKK’s met een elektrisch vermogen van ca. 100 kW - 1 MW werken doorgaans met een gasmotor. Voor grotere vermogens worden gasturbines gebruikt.

Kleine en middelgrote WKK’s met vermogens <199 kW maken doorgaans gebruik van een Stirling motor, die wordt aangedreven met warmte, meestal opgewekt door de verbranding van aardgas. Het is echter ook mogelijk om gebruik te maken van houtpellets, biogas of hoogwaardige restwarmte.

Mini- en Micro WKK’s, die vooral in huishoudens worden toegepast, maken doorgaans gebruik van een Stirling motor. Het vermogen van deze installaties is vaak beperkt tot <20 kWelektrisch.

Voordelen

  • Energiebesparing en vermindering van emissies;
  • WKK’s kunnen hoge temperaturen produceren en zijn hierdoor geschikt voor de productie van warm water, stoom, thermische olie of hete lucht;
  • Doordat met een WKK zelf elektriciteit kan worden opgewekt, is men minder afhankelijk van het elektriciteitsnet;
  • Aardgas dat door een WKK wordt gebruikt is vrijgesteld van energiebelasting.

Nadelen

  • Een WKK heeft hoge investerings- en onderhoudskosten en is alleen financieel rendabel indien deze veel draaiuren maakt, denk aan > 5.000 uur per jaar;
  • De WKK is alleen financieel rendabel als zowel warmte- als elektriciteit kan worden gebruikt in de eigen organisatie;
  • De financiële rentabiliteit is afhankelijk van de tariefverhouding tussen gas en elektriciteit, de zogenaamde spark-spread. Omdat de energietarieven fluctueren, kan de rentabiliteit tijdens de levensduur van de WKK veranderen;
  • Hoewel een WKK kan functioneren op deellast, gaat dit ten koste van het rendement. In de praktijk wordt daarom vaak gekozen voor een combinatie van een WKK en een andere verwarmingstechniek, voor het opvangen van de pieken in de warmtevraag.

Financiële haalbaarheid

Ervan uitgaande dat zowel warmte als elektriciteit binnen de eigen organisatie kan worden toegepast, zal de financiële haalbaarheid afhankelijk zijn van de prijsverhouding tussen aardgas/elektriciteit en het aantal vollasturen. De haalbaarheid zal hierdoor per bedrijf en per installatie verschillen. Adviseurs bij Van Beek kunnen u helpen bij rentabiliteitsberekeningen.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.