Actueel en publicaties Blogs Uitgelicht ErbisOne (5/8): Het data management center

Uitgelicht ErbisOne (5/8): Het data management center

Blogserie: ErbisOne
Kennisblog
26 januari 2020
Blog 5 1 Header Met Tekst Uitgelicht Erbisone Data Management Center
In de serie Uitgelicht! maakt u kennis met ErbisOne. Elke twee weken leert u meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker; hoe u hier als eindgebruiker uw voordeel mee kunt doen! Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

ErbisOne is het krachtige platform dat data van jouw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

 

Monitoring als rode draad van jouw energiebeleid

Het succesvol doorlopen van de energietransitie, vraagt om een structureel beleid rondom energie en duurzaamheid. De mate van dit succes, hangt voor een groot deel samen met de kwaliteit van de informatie die voor handen is. Een beleid dat niet is gebaseerd op feiten en cijfers, is een beleid zonder doel, kan niet worden geëvalueerd en zal niet het gewenste resultaat opleveren. Het is dan ook essentieel om inzicht te krijgen en te houden in alle energiestromen van jouw organisatie. Energiemonitoring loopt daarom als een rode draad door een succesvol energiebeleid.

 

Het belang van betrouwbare data

Een belangrijke eigenschap van het energiemonitoringsplatform ErbisOne is dat het oneindig veel data uit alle mogelijke databronnen kan halen. In mijn vorige blog, Uitgelicht! ErbisOne: Hét Platform voor alle energiedata, lees je alles over de vele mogelijkheden. In ErbisOne worden de data vervolgens verwerkt tot waardevolle informatie, waarmee je jouw energiebeleid kunt vormen, volgen en bijsturen. Het zorgen dat deze data op een juiste wijze worden vertaald naar betrouwbare informatie is essentieel voor het resultaat. Ontbrekende of onjuiste data leiden tot onbetrouwbare informatie en zijn daarmee geen goede basis voor een verantwoord energiebeleid. Om dit te voorkomen wordt er in het Data Management Center van ErbisOne ingezet op een optimale waarborging van de datakwaliteit.

 

Het Data Management Center

In het Data Management Center worden alle data die in ErbisOne binnenkomen voortdurend gecontroleerd. Een team van dataspecialisten controleren en valideren de inkomende datastromen. Naast de kennis en ervaring van onze specialisten, worden hier slimme technieken en algoritmes ingezet. Naast het waarborgen van de datakwaliteit, zorgt het Data Management Center ook voor normbewaking van jouw verbruik. De bandbreedtes over verbruik, opwekking, basislast, etcetera, die samen met de klant zijn bepaald, worden hier voortdurend gemonitord. Wanneer een norm wordt overschreden, wordt je als klant hierover ingelicht.

Blog 5 2 Dmc

Datavalidatie & -controle

Iedere seconde worden meer dan 750 meetwaardes verwerkt in ErbisOne. Al deze data worden (semi-)automatisch gecontroleerd op volledigheid, waarbij gekeken wordt of alle data ook daadwerkelijk binnenkomen. Blijkt er data niet binnen te komen, dan doen onze dataspecialisten er alles aan om dit te verhelpen. Daarnaast worden ‘gaten’ in de data (tijdelijk) opgevuld aan de hand van data-interpolatie, om de invloed hiervan op uw rapportages zo minimaal mogelijk te laten zijn.

 

Binnengekomen data worden gecontroleerd en op meerdere wijzen gevalideerd. Zo wordt bepaald of de binnengekomen data betrouwbaar zijn. Er wordt hierbij onder meer gekeken naar zaken als 0-verbruiken en norm-overschrijdingen.

 

Bewaking & signalering; ook van jouw zonnepanelen

Standaard biedt ErbisOne een volledige controle en validatie aan over alle inkomende data. De focus ligt hierbij op het vinden en oplossen van problemen met jouw data. Mogelijk wil je niet alleen de volledigheid en betrouwbaarheid van uw data bewaken, maar ook het verbruik of de opwekking van jouw zonnepanelen monitoren. Ook hiervoor biedt ErbisOne uitkomst. Naast de reguliere validatieregels, zijn er namelijk ook aanvullende normen en grenswaardes in te stellen. Deze worden door ErbisOne gemonitord en wanneer hier afwijkingen plaatsvinden wordt je hierop geattendeerd.

 

Jouw datakwaliteit in één oogopslag

In de ErbisOne portal wordt je voortdurend op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom jouw datakwaliteit. In het overzichtelijke dashboard zie je in één oogopslag hoeveel variabelen fouten bevatten én welke fouten gesignaleerd zijn. Het dashboard geeft je vervolgens de mogelijkheid om verder in te zoomen op de gesignaleerde fouten en afwijkingen. Onderstaand vindt je een voorbeeld van het datavalidatie dashboard in de ErbisOne portal.

Blog 5 3 Dashboard

De Monitoring Assistant

Hoewel het waarborgen van de datakwaliteit belangrijk is, begrijpen wij het dat je als ErbisOne gebruiker zich logischerwijs voornamelijk bezig wil houden met het monitoren van jouw energiestromen. Om deze reden neemt het Data Management Center het controleren, valideren en bewaken van jouw data zo veel mogelijk uit handen.

 

Om hier nog een stap verder in te gaan, is het mogelijk om ook voor de opvolging van data-issues ons team van energie- en dataspecialisten in te zetten. Zij nemen dan deze laatste stap in het databeheer op zich en volgen ontbrekende en afwijkende data op, door dit verder te onderzoeken en de juiste vervolgacties uit te zetten. Denk hierbij aan contact opnemen met de data-leverancier, mee te kijken in jouw GBS of jouw verantwoordelijke medewerkers te attenderen op het opnemen van de meterstanden. Ook kunnen er gerichte profielanalyses worden uitgevoerd. Zo ben je wat data betreft volledig ontzorgt en kun je jezelf volledig focussen op hetgeen waar ErbisOne goed in is: het optimaal monitoren van jouw energiestromen!

Wil je meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar ErbisOne.com

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?