Het opzetten van een structureel succesvol energiebeleid vraagt niet enkel om brede kennis van energie en duurzaamheid, maar ook om organisatorisch vermogen en kennis over bedrijfsprocessen. Van Beek beschikt over een breed team van adviseurs, die jarenlange ervaring hebben met het opzetten en uitvoeren van succesvol energiemanagement. Van Beek kan uw organisatie hier bij helpen door dit geheel uit handen te nemen in een coördinerende rol, of door de inzet van verschillende ondersteunende diensten.
Proces en organisatie

Energie vanuit verschillende perspectieven

Energie wordt in organisaties vaak op verschillende manieren benaderd. Dit komt doordat er door de verschillende afdelingen vanuit verschillende perspectieven naar energie wordt gekeken. Zo wil finance het liefst de energiekosten besparen, wil marketing over duurzame resultaten kunnen communiceren en wil MVO een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van drijfveren die leiden tot het actief aan de slag gaan met energie en duurzaamheid. Om te voorkomen dat verschillende activiteiten door elkaar heen lopen of zelfs tegenstrijdig zijn, is het belangrijk om één overkoepelend beleid op te zetten rekening houdend met alle afdelingen.

  • Creeer draagvlak en bewustwording

    Creëer draagvlak en bewustwording

  • Betrek alle afbeeldingen en stakeholders

    Betrek alle afdelingen en stakeholders

  • Een proactieve aanpak

    Proactieve en structurele benadering

Een structureel energiebeleid

Organisaties kunnen op twee manieren omgaan met energiemanagement. Er kan gekozen worden voor een reactief beleid waarbij de organisatie geen structureel beleid voert maar ad hoc de maatregelen doorvoert die worden opgelegd door de overheid. Daar tegenover staat een structureel beleid, waarin lange termijnplannen worden geformuleerd, voorlopend op de wetgeving. In tegenstelling tot de eerstgenoemde manier, heeft uw organisatie met een structureel beleid de regie in eigen hand. Dit leidt er niet alleen toe dat u voorloopt op wat er wordt voorgeschreven, maar ook dat u maatregelen op natuurlijke momenten kunt uitvoeren en hier dus rekening mee kunt houden in het beleid, de planning en begroting van uw organisatie.

Van Beek als partner in de energietransitie

Van Beek heeft in de afgelopen decennia al vele organisaties mogen helpen met het organiseren van energie in duurzaamheid. Hierdoor hebben onze adviseurs kennis mogen maken met vele omgevingen in verschillende markten. Deze kennis en ervaring hebben zich in de loop der jaren gevormd tot verschillende diensten die ingezet kunnen worden om het opzetten, bewaken en coördineren van succesvol energiemanagement gedeeltelijk of volledig uit handen te nemen. Onderstaand vindt u onze diensten met betrekking tot het organiseren van integraal energiemanagement. Wilt u meer weten over integraal energiemanagement? Neem dan gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.

HET INTEGRAAL ENERGIEMANAGEMENT MAGAZINE

Integraal energiemanagement is dé aanpak voor een succesvolle energietransitie! Lees in dit magazine waarom en laat u inspireren door aansprekende praktijkvoorbeelden van deze aanpak.

 

VRAAG AAN

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.