EED energieaudit Van Beek

EED energieaudit

Sinds medio 2015 verplicht de Nederlandse Overheid circa 6000 grotere organisaties tot het uitvoeren van structureel onderzoek naar energiebesparing. Deze verplichting komt voort uit de tijdelijke regeling de European Energy Directive 2012/27//EU, of kortweg EED genoemd. De uitvoering van een EED energie-audit is daarmee verplicht gesteld.

Voor wie?

De energie-audit is elke vier jaar verplicht voor de volgende ondernemingen:

 • bedrijven die 250 personen/fte of meer werkzaam hebben, óf
 • bedrijven met een jaaromzet groter dan €50 miljoen én daarnaast een jaarlijks balanstotaal hebben van meer dan €43 miljoen.

Hiertoe behoren ook concerns en Gemeenten. 

Niet alle bedrijven zijn verplicht een energie-audit uit te voeren. Uitzonderingen voor EED verplichte bedrijven zijn ondernemingen die zijn toegetreden tot de MEE of de MJA3 óf die Europees of internationaal gecertificeerd zijn (zoals ISO14001, ISO50001, BREEAM, LEED). Lees hier meer over de uitzonderingen

Wat is een EED energie-audit?

Een EED energie-audit biedt feitelijk een soort nulmeting van het energiegebruik van de organisatie. De rapportage bevat minimaal de volgende verplichte onderdelen:

 • Een beschrijving van de relevante energiegebruikers;
 • Een energiebalans van bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
 • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
 • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen;
 • Een gekwantificeerd overzicht van haalbare maatregelen voor de komende 4 jaar;
 • Elke 4 jaar dient de energie-audit geactualiseerd te worden. 

De audit bestaat onder andere uit een overzicht van de energiestromen, inclusief vervoer, factoren die het energieverbruik beïnvloeden, potentiele energiebesparende maatregelen en een plan van aanpak. Hierbij wordt naast de kennis van adviseurs gebruik gemaakt van erkende maatregelenlijsten.

Onze aanpak

Energiebesparing is voor ons een onderdeel van integraal energiemanagement. Want het in kaart brengen van maatregelen is slechts één stap, het (verplicht) realiseren, monitoren en verbeteren van energiebesparing zijn de logische volgende stappen. Onze energieadviseurs denken daarom niet in rapporten maar in oplossingen die uw organisatie verder helpen.

Visie 3 stappen Van Beek

De uitvoering van een energie-audit verloopt als volgt:


 1. Voorbereiding:

  Bij een energie-audit vragen wij vooraf zoveel mogelijk informatie bij u op om ons goed voor te bereiden op een opname op locatie. Deze informatie betreft plattegronden, gegevens van technische installaties en het historische energiegebruik. Indien beschikbaar vragen wij slimme meterdata op bij uw meetbedrijf om specifieke analyses te kunnen maken.

 2. Opname op locatie:

  Om alle aspecten van energiebesparing goed te kunnen beoordelen brengen wij op locatie de situatie in kaart. Hierbij wordt de energie-expert begeleid door een contactpersoon en interviewt betrokkenen om zoveel mogelijk informatie in te winnen. Indien mogelijk wordt het gebouwbeheersysteem onderzocht op eventuele afwijkende kloktijden en instellingen.

 3. Rapportage

  De verzamelde informatie wordt uitgewerkt tot een energiebalans en energiebesparende maatregelen. Het geheel wordt samengevat in een rapportage en in concept aangeboden aan de opdrachtgever. Indien er sprake is van een serie energie-audits worden de maatregelen per gebouw in een concern rapportage samengevat.

 4. Plan van Aanpak

  In overleg met de opdrachtgever wordt een Plan van Aanpak bepaald voor de uit te voeren maatregelen. Dit Plan van Aanpak is onderdeel van de auditrapportage en wordt na akkoord met het Bevoegd Gezag gecommuniceerd.


Heeft u naar aanleiding van deze toelichting nog vragen of wilt u een offerte opvragen neem dan contact op met de adviseur op deze pagina.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.