Is uw organisatie verplicht om een EED Energie-audit uit te voeren? Onze energieadviseurs beschikken over alle kennis en zijn ervaren in het uitvoeren van deze audit. Hiervoor hanteren wij een vast stappenplan (zie hieronder) waarmee wij voor veel organisaties uit alle branches de EED Energie-audit hebben mogen uitvoeren.

Van Beek  EED Energie-audit - het stappenplan

Graag gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden om ook voor uw organisatie de EED Energie-audit zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Uw organisatie voldoet hiermee aan de huidige wetgeving.

Wat is een EED Energie-audit?

Sinds medio 2015 verplicht de Nederlandse Overheid circa 6000 grotere organisaties tot het (laten) uitvoeren van een structureel onderzoek naar energiebesparing door middel van een EED Energie-audit. De EED komt voort uit de tijdelijke regeling de European Energy Directive 2012/27//EU.

Voor wie is de EED Energie-audit verplicht?

De EED Energie-audit is verplicht gesteld door de overheid voor organisaties met meer dan 250 werknemers of een jaaromzet hoger dan 250 miljoen euro. De audit dient iedere 4 jaar uitgevoerd te worden voor de gehele organisatie. De audit is niet alleen gericht op de gebouwen, maar betreft het gehele concern. De rapportage die voortkomt uit de audit kan worden gezien als een nulmeting van het energiegebruik. Deze rapportage bevat minimaal de volgende onderdelen:

  • Een beschrijving van de relevante energiegebruikers;
  • Een energiebalans van bestaande energiestromen (inclusief vervoer);
  • Een beschrijving van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden;
  • Een beschrijving van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen;
  • Een gekwantificeerd overzicht van haalbare maatregelen voor de komende 4 jaar.

Voor meer informatie over de EED Energie-audit verwijzen wij u graag naar de website van RVO.nl

Proactief handelen op de wetgeving; haal meer uit uw EED Energie-audit!

De EED Energie-audit dient iedere 4 jaar te worden uitgevoerd. In de audit worden de meest rendabele energiebesparende maatregelen op een rij gezet. De maatregelen met een terugverdientijd korter dan vijf jaar worden in de komende vier jaren door de organisatie uitgevoerd.

Om te voorkomen dat uw organisatie na 4 jaar vanaf nul moet beginnen met de audit, kunt u ervoor koezen om actief maatregelenmanagement toe te passen. Hiermee heeft u inzicht in de maatregelen die reeds genomen zijn, die nog genomen moeten worden en voor wanneer deze gepland staan. Op deze wijze heeft u altijd de controle over de erkende maatregelen, wordt de EED Energie-audit eenvoudiger en bent u de wetgeving een stap voor. Onze consultant kan u hiermee helpen!

Uw EED Energie-audit en effectief energiemanagement

De EED Energie-audit geeft u inzicht in de huidige stand van zaken op het gebied van energie en duurzaamheid binnen uw organisatie. Dit is één van de stappen op weg naar effectief energiemanagement. Een logische vervolgstap van de audit is het opstellen van een roadmap, waarmee u de maatregelen op de natuurlijke momenten in uw bedrijfsvoering gaat inplannen. Vervolgens is het van belang dat u de voortgang én het resultaat van deze maatregelen blijft monitoren en waar nodig bijstuurt. Zo houdt uw organisatie Grip op Energie!

Visie 3 stappen Van Beek

 

Integraal energiemanagement

Realiseer effectief energiemanagement door een integrale aanpak

Bekijk onze visie op integraal energiemanagement

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.