Klantverhalen St. Jansdal
Erbis maakt complete journaals voor energiejaarverslag St Jansdal

St. Jansdal ziekenhuis

Zorg
2022
St. Jansdal

St Jansdal ziekenhuis is een middelgroot ziekenhuis met circa 1.850 medewerkers, 350 vrijwilligers en 120 specialisten. Het ziekenhuis behoort al enkele jaren tot de top op het gebied van energiebeheer in de zorg. Vakkennis, ambitie en creativiteit hebben geleid tot een effectieve aanpak op het gebied van energiemanagement en duurzaamheid. Vanbeek speelt hierin een faciliterende en adviserende rol, door de inrichting van het energiemonitoringsysteem Erbis, het zichtbaar maken van energiestromen en het in beeld brengen van besparingen.

 

CO2 footprint

Energiemanagement en duurzaamheid gaan bij St Jansdal hand in hand. Bij de inkoopprocessen, bouwprojecten en logistiek wordt de belasting op de omgeving dan ook zoveel mogelijk beperkt. Om dit concreet en meetbaar te maken heeft Vanbeek de CO2footprint van het ziekenhuis in beeld gebracht. Door gebruik te maken van het internationale 'Greenhouse Gas Protocol' (GHG), is de prestatie op een eenduidige manier te vergelijken over meerdere jaren of met andere organisaties. De CO2 footprint is de totale CO2 uitstoot uit energieverbruik( gas, elektriciteit en water), woon-werkverkeer, logistiek, en afval. Door het vooruitstrevende beleid bezette St Jansdal na het eerste onderzoek al de tweede plaats in een uitgebreide lijst van Nederlandse ziekenhuizen die hun footprint hebben gepubliceerd. De meting kan jaarlijks worden uitgevoerd, zodat de ontwikkelingen kunnen worden bijgehouden.

 

Energiemonitoring met Erbis

St Jansdal heeft voor de energiemonitoring gekozen voor het gebruiksvriendelijke Erbis. De flexibiliteit van het systeem was doorslaggevend bij het maken van deze keuze: Erbis kan worden aangepast aan de wensen van St Jansdal én kan bovendien meegroeien met de ambities van de organisatie.

Met Erbis heeft het ziekenhuis een veelzijdig systeem in huis gehaald waarmee de energieverbruiken, kosten en besparingsmogelijkheden nauwgezet in beeld worden gebracht. Erbis is gekoppeld aan het Saia gebouwbeheersysteem van het ziekenhuis. Voor het behandelcentrum 'Salem', een buitenlocatie, wordt de meetdata verzameld via het meetbedrijf en wordt de data vervolgens geïmporteerd in Erbis. In Erbis wordt de data geanalyseerd en worden rapportages, in de vorm van grafieken en tabellen, gegenereerd. Ook worden in Erbis complete journaals geproduceerd ten behoeve van het energiejaarverslag.

Energiebesparingsonderzoek

Naast energiemonitoring is Vanbeek een 'sparring partner' op het gebied van andere energiezaken. Een voorbeeld is het energieonderzoek bij het behandelcentrum 'Salem'. Hier is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van energiebesparende maatregelen. De mogelijke toepassingen van duurzame energie in de vorm van zon- en warmteterugwinning was hier een onderdeel van. Het resultaat is een overzicht van potentiële maatregelen voor verduurzaming en energiebesparing, uitgewerkt met een investeringsoverzicht en financiële rendementen.

ErbisOne

Extra informatie: Erbis is een van onze Monitoring Services. Wil je meer weten over ons energiemonitoringssysteem (EMS), ga dan naar ErbisOne (opvolger van Erbis). Of maak een vrijblijvende afspraak met onze contactpersonen onderaan deze pagina. 

Meer weten over energiemonitoring in de zorg? Neem vrijblijvend contact op met: