Klantverhalen Treant
Klantverhaal Treant Zorggroep over de CO₂-routekaart

Treant Zorggroep

Treant Zorggroep

In dit artikel lees je wat de ervaring van Treant Zorggroep is met de CO2-routekaart. Voor dit artikel is gesproken met de heer Wilfred Vorsteveld, hoofd Huisvesting & Bouw van Treant. Enkele maanden terug heeft Treant voor haar Cure (ziekenhuizen) en Care (zorginstellingen) locaties de CO2-routekaarten ingediend.

 

  • Probleem

Voor het opstellen van de routekaart is het nodig om zo nauwkeurig mogelijk te berekenen wat de CO2-reductie is van de ingezette en geplande maatregelen.

 

  • Oplossing

Vanbeek consultant kan met focus en expertise aan de routekaart werken.

 

  • Voordelen

De CO2-routekaart laat zien waar de organisatie staat t.o.v. de klimaatdoelen van 2030.

 

In de Klimaatwet (2019) staat dat Nederland in 2030 49% CO2 moet hebben bespaard en 95% in 2050, ten opzichte van 1990. Om deze klimaatdoelen te behalen moeten organisaties actief bezig met het realiseren van CO2-reductie. De aanpak om deze doelen te behalen verschilt per branche. Voor het inzichtelijk maken en behalen van de gestelde CO2-reductie wordt o.a. in de zorgsector gebruik gemaakt van de CO2-routekaart.

Over Treant Zorggroep

Treant Zorggroep bestaat uit drie ziekenhuislocaties en zeventien centra voor wonen en zorg in de regio’s Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal. Deze grote zorgorganisatie heeft 240 medisch specialisten en 5.900 medewerkers in dienst.

 

De CO2-routekaart in de Zorg

De zorgbranche heeft het Klimaatakkoord van begin af aan omarmd en met ondertekening van de Green Deal voor de Zorg heeft de zorg afspraken hierover vastgelegd. Met de CO2-routekaarten verzamelt de zorgbranche informatie van al haar leden om inzicht te krijgen in de CO2-reductie die met de huidige plannen van alle zorgorganisaties gerealiseerd kunnen worden. De branche vraagt van haar afzonderlijk leden (Cure en Care) portefeuilleroutekaarten. Voor de gehele branche wordt daarna een sectorale routekaart samengesteld, wat zo’n beetje neerkomt op de som van alle portefeuilleroutekaarten. Vanuit dit inzicht kan de zorgbranche knelpunten signaleren en met nieuwe oplossingen komen, waarmee de branche verdere stappen kan nemen om aan haar duurzame ambitie te voldoen.

 

Portefeuilleroutekaarten voor Treant Cure en Care

Als zorgorganisatie is Treant in de jaren meegegroeid in het werken aan duurzaamheid, waar CO2-reductie een onderdeel van is. Binnen Treant wordt al veel gewerkt aan het reduceren van de CO2-emissie door tijdens de natuurlijke momenten in de bedrijfsvoering, zoals het technische onderhoud, renovatie en vervanging van installaties, altijd bewust duurzame keuzes te maken.

 

Via Stichting Stimular kreeg Treant Zorggroep te horen dat zij portefeuilleroutekaarten moest opstellen, één voor de Cure (ziekenhuizen) en één voor de Care (zorginstellingen). Voor de Cure was dit redelijk eenvoudig op te stellen, omdat er al plannen bestonden om het vastgoed van deze ziekenhuizen in de komende jaren te vervangen door nieuwbouw. Deze plannen worden in de komende jaren verder uitgewerkt.

 

Care: 80% gehuurd vastgoed

Voor de zorginstellingen van Treant, de 17 centra voor woon en zorg, is het een ander verhaal. Dit zorgvastgoed bestaat voor 80% uit gehuurde objecten, waaronder veel klein vastgoed, zoals huurwoningen van wooncorperaties. Door alle verschillende belangen, was het een stuk complexer om voor de Care een portefeuilleroutekaart op te stellen, maar desalnietemin is het gelukt.

 

Bureauonderzoek

Het opstellen van de routekaart verloopt volgens een vast traject. Eerst is er een uitgebreid bureauonderzoek uitgevoerd waarbij alle belangrijke rapporten met betrekking tot vastgoed en duurzaamheid zijn verzameld en onderzocht. Het gaat hier om de EED energie-audit, LTOP (langetermijnonderhoudsplan) en de LTHP (langetermijn huisvestingsplan). Uit de bestaande rapporten zijn alle energiebesparende maatregelen (uitgevoerd en gepland) geïnventariseerd en is op basis hiervan de totale CO2-reductie berekend.

 

Locatieonderzoek

Na het bureauonderzoek zijn alle eigen locaties onderzocht. Het vastgoed wordt onderzocht van groot (veel m2) naar klein. Van elk vastgoedobject worden de energetische processen beoordeeld. Ook wordt bekeken of het vastgoed in de komende jaren vervangen zou moeten worden voor nieuwbouw.

 

Informatie van verhuurders

Voor de gehuurde vastgoedobjecten is informatie verzameld van derden, dat zijn de gebouweigenaren, zoals de wooncorperaties. Ook deze verhuurders moeten het vastgoed in de komende jaren verduurzamen. Zij zijn dan ook bezig met het opstellen van langetermijnplannen.

 

Wel inzicht in CO2-reductie, maar nog niet voldoende

Uit de bovenstaande onderzoeken is het inzichtelijk geworden wat de (verwachte) totale CO2-reductie van Treant Care zal zijn in 2030. Alhoewel Treant als organisatie trots is op de uitkomst van de onderzoeken, is dit nog onvoldoende om de gestelde doelen uit het Klimaatakkoord in 2030 te behalen.

 

De portefeuilleroutekaart

Op basis van alle verzamelde gegevens is de routekaart opgesteld en aangeleverd bij het EVZ (het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg). Om aan alle eisen te voldoen zijn voor het opstellen van de routekaart de CO2-tools van het EVZ gebruikt. Hieronder ziet u een voorbeeld hiervan (bron en meer informatie op de EVZ website).

Dashboardco2reductietool 1024X665

Op weg naar 2030

Door de routekaarten weet Treant nu hoe zij ervoor staan wat betreft de CO2-reductie. Deze routekaarten, zeker die van Treant Care, zullen de komende jaren verder aangescherpt moeten worden. Treant Care zal zich moeten beraden op een nieuwe strategie om de doelen van 2030 alsnog te kunnen behalen. Er zal opnieuw gekeken moeten worden naar nieuwe technische oplossingen in het eigen vastgoed. In het LTOP moeten nieuwe oplossingen worden aangedragen die gaan helpen om de CO2-emissie verder te reduceren.

 

Externe expertise: Vanbeek

Voor het opstellen van de CO2-routekaarten heeft Treant hulp gehad van Vanbeek Ingenieurs. De Vanbeek consultants hebben in 2020 Treant ook geholpen met de uitvoering van de EED Energie-audit, waardoor zij snel aan de slag konden gaan met de routekaarten. Treant vond het belangrijk dat de externe adviseurs met focus aan de routekaarten konden werken. Het is namelijk essentieel dat het onderzoek en alle berekeningen zeer nauwkeurig zouden worden uitgevoerd. En ook de specifieke expertise van alternatieve warmtebronnen was voor Treant belangrijk om mee te nemen in het onderzoek en in de routekaart.

 

Nu de routekaarten zijn ingeleverd en Treant bezig gaat met het maken van nieuwe (aangepaste) plannen, zal Vanbeek als sparringpartner aanvullend onderzoek kunnen uitvoeren en wanneer nodig kunnen helpen met het opstellen van business cases.

 

Advies: CO2-routekaarten voor andere (zorg-)organisaties

De meeste zorgorganisaties zijn waarschijnlijk aan de slag gegaan met de routekaarten. Voor organisaties die dit nog niet hebben gedaan heeft Wilfred Vorsteveld (hoofd Bouw en Huisvesting Treant Zorggroep) nog wel een advies. “Neem ruim de tijd om de routekaarten op te stellen. Het is namelijk best veel werk om alles goed in beeld te krijgen. Probeer alle uitgangspunten helder te krijgen. Begin eerst met alle maatregelen uit het LTOP (langetermijn onderhoudsplan) op een rij te zetten in combinatie met het LTHP (langetermijn huisvestingsplan). Kwantificeer daarna zo nauwkeurig mogelijk de verwachte CO2-reductie van de maatregelen.”

Wil je meer weten over de CO2-routekaart lees dan ook onze blog over de CO2-routekaart aanpak van Vanbeek.

Diagram Invent Co2route

Hulp nodig bij opstellen van een CO2-routekaart? Wij helpen jullie organisatie graag op weg!