Klantverhalen Universitair Ziekenhuis Brussel
Erbis: Facturatie energiekosten tussen UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel

Universitair Ziekenhuis Brussel

Zorg
2022
UZ Brussel

Erbis verzamelt de meetgegevens en zorgt voor de juiste berekeningen voor de facturatie van de energiekosten tussen UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel

Het UZ Brussel is in beweging. Het academische ziekenhuis, verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, is het enige Nederlandstalige ziekenhuis in Brussel en heeft zo'n 3.400 medewerkers. Met 721 ziekenhuisbedden is het jaarlijks goed voor meer dan 28.000 opnames en 400.000 ambulante patiënten, uit binnen- en uit buitenland. Sinds zijn oprichting, nu 37 jaar geleden, is de zorg sterk geëvolueerd. Daarom vernieuwt en verbouwt het UZ Brussel de komende jaren ingrijpend: er is een allesomvattend zorgplan ontwikkeld waarbij de huisvesting gemoderniseerd wordt volgens de principes van zorgende architectuur, met tegen 2022 ongeveer 50.000 m² extra oppervlakte.


De stookplaats met een geïnstalleerd thermisch vermogen van 26MW is vorig jaar volledig gerenoveerd met duurzaamheid en energie-efficiëntie als doelstelling. Zo werden de drie CV-ketels vervangen door HR- en condenserende ketels, twee WKK's van elk 1,2MW bijgeplaatst en de twee stoomketels vervangen door HR-stoomketels. Hiernaast werd ook de volledige waterbehandeling vervangen door duurzame ontharders en RO-units.

In het ziekenhuis worden ook de ventilatie-units stapsgewijs vervangen door units met warmte- en of luchtrecuperatie en frequentie-gestuurde motoren. Vorig jaar werd zo al een vierde van de luchtgroepen vervangen voor in totaal een luchtdebiet van ongeveer 180.000m³/h.

Naast de luchtgroepen worden er ook 210 pompen en circulatoren vervangen. Hier werd gekozen voor een oplossing met frequentie-gestuurde pompen voorzien van een Modbus-koppeling met het gebouwbeheersysteem.

De geplande BEO-velden waarbij warmte en koude in de bodem wordt opgeslagen, de ijsbuffers en de warmte-recuperatie op afvalwater en koelinstallaties moeten samen zorgen voor besparingen en piekafvlakkingen in de warmte- en koude-productie.

Als gevolg van de recente problemen in België met betrekking tot de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening heeft het UZ Brussel ervoor gezorgd dat het gehele ziekenhuis en de universiteit als 'eiland' kunnen functioneren. Bij een algemene stroomuitval zorgen drie dieselgeneratoren, 3.500 zonnepanelen en de twee WKK's ervoor dat het ziekenhuis en de universiteit volledig onafhankelijk van het elektriciteitsnet door kunnen werken. Met het totaal van 7,5 Megawatt aan eigen elektriciteitsproductie en een brandstofvoorraad van 200.000 l kan de volledige campus voor meer dan een week volledig operationeel blijven bij een grote stroomstoring.

In 2013 is de ombouw naar het Priva gebouwbeheersysteem gestart. Hierbij wordt het gebouwbeheersysteem met alle onderstations en regelaars stapsgewijs omgebouwd naar Priva. Het gebouwbeheersysteem zal doorgevoerd worden tot op lokaal niveau met eindregelaars voor verlichting, ventilatie en klimatisatie.

Om controle te krijgen over deze dynamische situatie met alle mutaties en uitbreidingen is een goed informatiesysteem nodig. Hier is gekozen voor het Erbis energiemonitoringsysteem dat zorgt voor accurate informatie waarmee het ziekenhuis inzicht en controle krijgt over het energiegebruik. Tot op vandaag zijn er al 1.000 van de voorziene 2.000 energiemeters op de energiecentrales, de onderstations en de afdelingen geplaatst die via het gebouwbeheersysteem gekoppeld zijn aan Erbis.

Energiegebruik, leidingverliezen, gerealiseerde besparingen en financiële rendementen worden hiermee in beeld gebracht. Doel is een effectieve bedrijfsvoering waar weloverwogen keuzes worden gemaakt ten aanzien van energiedistributie, renovatie en aansturing van installaties.

Kostendoorbelasting is een ander aspect en vindt plaats tussen UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel op de Brussel Health Campus.

Het Erbis energiemonitoringsysteem verzamelt de meetgegevens en zorgt voor de juiste berekeningen. Op basis hiervan worden facturen gemaakt ten behoeve van de doorbelasting van energiekosten.

Extra informatie: Erbis is een van onze Monitoring Services. Wil je meer weten over ons energiemonitoringssysteem (EMS), ga dan naar ErbisOne (opvolger van Erbis). Of maak een vrijblijvende afspraak met onze contactpersonen onderaan deze pagina. 

 

Meer weten over de dienstverlening van Vanbeek? Neem vrijblijvend contact op met: