Mens en Organisatie

Mens en organisatie

Vanbeek helpt organisaties met: interim energiecoördinatoren, energiemanagement assessments en energiezorg ISO 50001

Mens en organisatie

Het opzetten van een structureel succesvol energiebeleid vraagt niet alleen technische kennis van energie en duurzaamheid, maar ook kennis van organisatie en bedrijfsprocessen.

Vanbeek beschikt over een team van consultants, die ervaring hebben in het opzetten en uitvoeren van succesvol energiemanagement. Wij kunnen ook jouw organisatie helpen bij het opzetten van het energiebeleid. Naar behoefte van de klant kunnen wij dit uitvoeren vanuit een coördinerende rol of bieden wij ondersteunende diensten aan.

Energie vanuit verschillende perspectieven

Energie wordt vaak door de afzonderlijke afdelingen binnen een organisatie vaak verschillend benaderd. Zo wil de afdeling finance het liefst de energiekosten besparen. Marketing wil over duurzame resultaten kunnen communiceren en MVO wil een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van drijfveren die leiden tot het actief aan de slag gaan met energie en duurzaamheid. Om te voorkomen dat verschillende activiteiten door elkaar heen lopen of elkaar zelfs tegenwerken, is het belangrijk om één overkoepelend beleid op te zetten rekening houdend met alle afdelingen.

Hoe je als organisatie een structureel en duurzaam energiebeleid kunt opzetten.

Organisaties kunnen op twee manieren omgaan met energiemanagement. Er kan gekozen worden voor een reactief beleid waarbij de organisatie geen structureel beleid voert, maar ad hoc de maatregelen doorvoert die worden opgelegd door de overheid. Daartegenover staat een structureel en proactief beleid, waarin langetermijnplannen worden geformuleerd, voorlopend op de wetgeving. In tegenstelling tot de eerstgenoemde manier, heeft jouw organisatie met een structureel beleid de regie in eigen hand. Dit zorgt ervoor dat jouw organisatie de wetgeving een stap voor is. Daarnaast gaan jullie in deze aanpak de maatregelen op natuurlijke momenten uitvoeren, omdat hier van te voren rekening mee is gehouden in het beleid, de planning en begroting van de organisatie.

 

Partner in de energietransitie

Vanbeek heeft in de afgelopen decennia al vele organisaties geholpen met het organiseren van energiemanagement en duurzaamheid. Onze consultants hierbij gewerkt in uiteenlopende organisaties in verschillende markten en sectoren. Deze kennis en ervaring hebben zich in de loop der jaren gevormd tot verschillende diensten die ingezet kunnen worden om het opzetten, bewaken en coördineren van succesvol energiemanagement gedeeltelijk of volledig uit handen te nemen. Onderstaand staan onze diensten met betrekking tot het organiseren van integraal energiemanagement. 

Procesenorganisatie21

Wil je meer informatie?