Data Management Center

Uitgelicht! ErbisOne: Het Data Management Center

In de serie Uitgelicht! maakt u kennis met ErbisOne. Elke twee weken leert u meer over de handige en mooie oplossingen van dit innovatieve platform. En belangrijker, hoe u hier als eindgebruiker uw voordeel mee kunt doen. Ontdek hoe ErbisOne bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie. Ga mee van Data naar Duurzaam!

dinsdag 26 januari 2021 - Ron Hendriks

ErbisOne is het krachtige platform dat data van uw gebouwen transformeert in betrouwbare informatie waarmee organisaties de juiste stappen gaan nemen voor een succesvolle energietransitie. Veel bekende organisaties uit onder meer retail, onderwijs, zorg, overheid en industrie werken al langere tijd met dit platform.

ErbisOne Data Management Center

Monitoring als rode draad van uw energiebeleid

Het succesvol doorlopen van de energietransitie, vraagt om een structureel beleid rondom energie en duurzaamheid. De mate van dit succes, hangt voor een groot deel samen met de kwaliteit van de informatie die voor handen is. Een beleid dat niet is gebaseerd op feiten en cijfers, is een beleid zonder doel, kan niet worden geëvalueerd en zal niet het gewenste resultaat opleveren. Het is dan ook essentieel om inzicht te krijgen en te houden in alle energiestromen van uw organisatie. Energiemonitoring loopt daarom als een rode draad door een succesvol energiebeleid.

Het belang van betrouwbare data

Een belangrijke eigenschap van het energiemonitoringsplatform ErbisOne is dat het oneindig veel data uit alle mogelijke databronnen kan halen. In mijn vorige blog, Uitgelicht! ErbisOne: Hét Platform voor alle energiedata, leest u alles over de vele mogelijkheden. In ErbisOne worden de data vervolgens verwerkt tot waardevolle informatie, waarmee u uw energiebeleid kunt vormen, volgen en bijsturen. Het zorgen dat deze data op een juiste wijze worden vertaald naar betrouwbare informatie is essentieel voor het resultaat. Ontbrekende of onjuiste data leiden tot onbetrouwbare informatie en zijn daarmee geen goede basis voor een verantwoord energiebeleid. Om dit te voorkomen wordt er in het Data Management Center van ErbisOne ingezet op een optimale waarborging van de datakwaliteit.

Het Data Management Center

In het Data Management Center worden alle data die in ErbisOne binnenkomen voortdurend gecontroleerd. Een team van dataspecialisten controleren en valideren de inkomende datastromen. Naast de kennis en ervaring van onze specialisten, worden hier slimme technieken en algoritmes ingezet. Naast het waarborgen van de datakwaliteit, zorgt het Data Management Center ook voor normbewaking van uw verbruik. De bandbreedtes over verbruik, opwekking, basislast, etcetera, die samen met de klant zijn bepaald, worden hier voortdurend gemonitord. Wanneer een norm wordt overschreden, wordt u als klant hierover ingelicht.

Data Management Center

Datavalidatie & -controle

Iedere seconde worden meer dan 750 meetwaardes verwerkt in ErbisOne. Al deze data worden (semi-)automatisch gecontroleerd op volledigheid, waarbij gekeken wordt of alle data ook daadwerkelijk binnenkomen. Blijkt er data niet binnen te komen, dan doen onze dataspecialisten er alles aan om dit te verhelpen. Daarnaast worden ‘gaten’ in de data (tijdelijk) opgevuld aan de hand van data-interpolatie, om de invloed hiervan op uw rapportages zo minimaal mogelijk te laten zijn.

Binnengekomen data worden gecontroleerd en op meerdere wijzen gevalideerd. Zo wordt bepaald of de binnengekomen data betrouwbaar zijn. Er wordt hierbij onder meer gekeken naar zaken als 0-verbruiken en norm-overschrijdingen.

Bewaking & signalering; ook van uw zonnepanelen

Standaard biedt ErbisOne een volledige controle en validatie aan over alle inkomende data. De focus ligt hierbij op het vinden en oplossen van problemen met uw data. Mogelijk wilt u niet alleen de volledigheid en betrouwbaarheid van uw data bewaken, maar ook het verbruik of de opwekking van uw zonnepanelen monitoren. Ook hiervoor biedt ErbisOne uitkomst. Naast de reguliere validatieregels, zijn er namelijk ook aanvullende normen en grenswaardes in te stellen. Deze worden door ErbisOne gemonitord en wanneer hier afwijkingen plaatsvinden wordt u hierop geattendeerd.

Uw datakwaliteit in één oogopslag

In de ErbisOne portal wordt u voortdurend op de hoogte gehouden van de stand van zaken rondom uw datakwaliteit. In het overzichtelijke dashboard ziet u in één oogopslag hoeveel variabelen fouten bevatten én welke fouten gesignaleerd zijn. Het dashboard geeft u vervolgens de mogelijkheid om verder in te zoomen op de gesignaleerde fouten en afwijkingen. Onderstaand vindt u een voorbeeld van het datavalidatie dashboard in de ErbisOne portal.

Dashboard ErbisOne

De Monitoring Assistant

Hoewel het waarborgen van de datakwaliteit belangrijk is, begrijpen wij het dat u als ErbisOne gebruiker zich logischerwijs voornamelijk bezig wil houden met het monitoren van uw energiestromen. Om deze reden neemt het Data Management Center het controleren, valideren en bewaken van uw data zo veel mogelijk uit handen.

Om hier nog een stap verder in te gaan, is het mogelijk om ook voor de opvolging van data-issues ons team van energie- en dataspecialisten in te zetten. Zij nemen dan deze laatste stap in het databeheer op zich en volgen ontbrekende en afwijkende data op, door dit verder te onderzoeken en de juiste vervolgacties uit te zetten. Denk hierbij aan contact opnemen met de data-leverancier, mee te kijken in uw GBS of uw verantwoordelijke medewerkers te attenderen op het opnemen van de meterstanden. Ook kunnen er gerichte profielanalyses worden uitgevoerd. Zo bent u wat data betreft volledig ontzorgt en kunt u zich volledig focussen op hetgeen waar ErbisOne goed in is: het optimaal monitoren van uw energiestromen!

Gratis Van Data naar Duurzaam webinars

Webinar 1

ErbisOne organiseert van februari t/m juni 6 gratis webinars. Lees meer en meld u direct aan. Het eerste webinar De Kracht van Energiemonitoring is op 11 februari van 14.00 – 15.00. 

Meer over ErbisOne?

Wilt u meer informatie over ErbisOne? Ga dan naar erbisone.com. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan direct contact met ons op via info@erbisone.com/ of +31 26 312 70 00.

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.