Actueel en publicaties Blogs Van E naar A (5/5): Klaar ... Minister help!?

Van E naar A (5/5): Klaar ... Minister help!?

Blogserie: E naar A
Kennisblog
10 december 2019
Energielabel van E naar A
Het plan: Vanaf 2019 gaat Vanbeek haar kantoorpand in overeenstemming met de verhuurder volledig verduurzamen. De uitdaging: Het betreft een gemeentelijk monument van eind 1800 met energielabel E. De ambitie: Wij gaan voor energielabel A. In deze blogserie ‘Practice what you preach: van E naar A’ neemt Ron Hendriks directeur van Vanbeek u mee in dit traject. Een traject dat laat zien dat veel mogelijk is, met de juiste motivatie!

dinsdag 10 december 2019 - Ron Hendriks

Na een intensieve periode van steiger op- en afbouw, dakleer vervangen, zonnepanelen plaatsen, beglazing verwijderen, ramen uitvrezen, nieuwe beglazing plaatsen, zonwering vervangen, schilderwerk, centrale afzuiging monteren, elektrotechnische IT- en verlichtingswerkzaamheden, warmtepompen plaatsen, frequentiegeregelde waterpomp monteren, leidingwerk en regeltechniek vervangen is het dan eindelijk klaar. Een hele operatie als je het zo leest en toch is er binnen twee maanden tijd veel mogelijk, blijkt hieruit. En ja, er zijn daar de open eindjes die je in het werk dient op te lossen, maar met de juiste wil en inspanning van de verschillende partijen lukt het formidabel.

 

Trots is het juiste woord van toepassing op de samenwerking, inzet en resultaat van de verschillende partijen in dit project. #Hetkanwel is hier meer dan van toepassing. De reacties op de open huis route waren meer dan enthousiast. We zijn dan ook heel trots en content met het eindresultaat en gelukkig wordt dit gedeeld door alle vakbroeders en bezoekers tijdens de open dag en andere momenten. Wat een mooie oplossingen aan techniek. Ik krijg regelmatig de vraag: “Zit er nu al dubbel glas in dan?”, met andere woorden het is nauwelijks waarneembaar dat het dubbelglas is, behalve als je er dichtbij op gaat kijken. Kortom lovend en complimenteus waren de reacties, behalve van één partij.

 

De welstandscommissie

In mijn vorige blog heb ik aangegeven dat ons kantoor als pilot zou dienen voor het plaatsen van HR++ glas in een gemeentelijk monument. Dit nadat een proefvenster in een ander monument is beoordeeld door de van dienst zijnde welstandscommissie. Naar aanleiding van deze pilot zou moeten blijken dat bij toekomstige projecten dit zonder afweging goedgekeurd kan worden. Het schriftelijk oordeel van de welstandscommissie, na een inspectiebezoek van een 10-koppige commissie van het team welstand en monumenten was een zuinig: “Het resultaat valt niet tegen”. Met als conclusie: Dit experiment kan niet 1 op 1 worden doorvertaald naar andere monumenten. De resultaten zullen nader worden geëvalueerd met de Erfgoedcommissie.

 

Minister, Stop deze onzin!

Ik ben altijd iemand van de nuance, maar hier maak ik een uitzondering en ga er met gestrekt been in. Minister stop deze onzin! Dit is kostbare werkverschaffing die leidt tot niets! Als we de energietransitie willen versnellen en bepaalde technieken en leveranciers zijn bewezen goed, dan kan het toch niet zo zijn dat op regionaal niveau hier eigen regels voor worden gehanteerd.

 

Frustatie? Welnee, 100% verwondering

Minister, grijp in! Maak een lijst met maatregelen en leveranciers op landelijk niveau waarvan niet kan worden afgeweken in beoordeling vooraf de regionale welstandsteams. Hooguit bij oplevering van geleverd werk kan een partij of maatregel worden geschrapt. Vorm deze oneigenlijke inzet van (burger-) gelden en capaciteit direct om in het versnellen van de energietransitie. Hiermee wordt een hoop tijd en geld bespaard van nu aanwezige heilige huisjes. Frustatie? Welnee,100% verwondering.

 

Geweldig mooi project!

Ik sluit graag af met een positieve noot: Het project is geweldig mooi geworden. #Hetkanwel is volledig op zijn plaats. Mijn volgende en laatste blog zal gaan over de toepassing van Artificial Intelligence in de aansturing van het klimaat binnen ons gemeentelijk monumentale gebouw. Uniek en duurzaam!

 

Over de blogserie Van E naar A

Dit is deel 5 van de blogserie geschreven door Ron Hendriks, directeur van Vanbeek. Lees zijn hele blogserie via de linkjes hieronder:

 

Blog 1: Van E naar A: Waarom? En waar te beginnen?

 

Blog 2: Van E naar A: Techniek versus techniek

 

Blog 3: Van E naar A: Split incentive

 

Blog 4: Van E naar A: Duurzaam versus Vergunning

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?