Het succesvol opzetten van integraal energiemanagement vraagt om een brede technische kennis van energie. Met deze kennis onderbouwd u namelijk uw plannen en toetst u de haalbaarheid hiervan. In sommige gevallen zijn deze onderzoeken wettelijk verplicht voor uw organisatie. In andere gevallen zijn ze nodig voor een succesvolle uitvoering van uw energiebeleid. Door de kennis en ervaring die in de afgelopen jaren is opgedaan, kunnen onze technische specialisten tal van technische onderzoeken, audits en studies uitvoeren.

Techniek en haalbaarheid

Technische onderbouwing van het energiebeleid

Wanneer uw organisatie aan de slag gaat met een structureel energiebeleid, heeft u voor de komende jaren een roadmap met verschillende energiebesparende- en duurzame maatregelen. Dit pakket aan maatregelen vraagt om een technische onderbouwing, die antwoord moet geven op bouwtechnische-, rendements- en installatietechnische vraagstukken. De haalbaarheid, kosten en opbrengsten dienen te worden doorgelicht en berekend om zo tot verantwoorde keuzes te komen.

  • Technische onderbouwing van het energiebeleid

    Technische onderbouwing van energiemanagement

  • Voldoe aan de wetgeving

  • Bespaar op energie(kosten)

Energiebesparende onderzoeken

Van Beek biedt een breed scala aan energieonderzoeken, variërend van een eenvoudige scan tot een diepgaand onderzoek. Onze adviseurs zijn opgeleid om de energie-onderzoeken op een betrouwbare en onafhankelijke wijze uit te voeren, waarbij de kwaliteit te alle tijden centraal staat. Voorbeelden van onderzoeken zijn de EED Energie-audit, Energielabel EPA-U opnames, Duurzaamheidsscans en nog vele anderen. Van Beek biedt ook de mogelijkheid om technische onderzoeken op maat uit te voeren.

Voldoen aan de wetgeving

Het besparen van energie is één van de stappen die genomen moet worden in de energietransitie. Om het besparen van energie in organisaties te versnellen, verplicht de overheid organisaties met een verbruik hoger dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000M3 gas om energiebesparende maatregelen te nemen. Een aantal voorbeelden van waaraan uw organisatie mogelijk moet voldoen zijn: de Informatieplicht, EED Energie-audit, Labelplicht etc. Op deze pagina is meer te lezen over de wetgeving rondom klimaat, energie en duurzaamheid.

HET INTEGRAAL ENERGIEMANAGEMENT MAGAZINE

Integraal energiemanagement is dé aanpak voor een succesvolle energietransitie! Lees in dit magazine waarom en laat u inspireren door aansprekende praktijkvoorbeelden van deze aanpak.

 

VRAAG AAN

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.