Techniek en Haalbaarheid Energiebesparing van gebouwen

Energiebesparing van gebouwen

Gebouw grafisch

Een duurzaam gebouwd of verbouwd gebouw heeft een zo laag mogelijk schadelijk effect op milieu, klimaat, grondstoffenvoorraden, mensen of de wereld als geheel. In de gebruiksfase is het zelfs van groter belang om deze situatie te behouden.

Wat is duurzaamheid?

Iedereen kent inmiddels wel de term duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Bij gebouwen praten we dan vaak over verduurzaming, waarmee bedoeld wordt dat het gebouw en de installaties zodanig worden aangepast dat het minder energie gebruikt en prettig is om te wonen en/of te werken. Organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel hebben zijn dan ook vaak actief in het verduurzamen van hun vastgoed.

 

Duurzaamheidslabels

De definitie Duurzaamheid in gebouwen is zeer breed, en lastig kwantificeerbaar. Er zijn een aantal labels op de markt waarmee duurzaamheid wordt berekend. Bekende labels zijn BREEAM en LEED, twee certificaten afkomstig uit de UK en USA. BREEAM is inmiddels in de vastgoedwereld een standaard geworden om onderscheidend te kunnen zijn in de grote (leegstands)markt. In BREEAM heeft energie slechts een aandeel van 19% in de score berekening. Andere scores zijn bijvoorbeeld het materiaalgebruik, aansluiting bij openbaar vervoer en management informatie. Onze ErbisTV (link) draagt bijvoorbeeld bij aan het verbeteren van inzicht omtrent energie en transport.

 

Verduurzaming Vastgoed (1)

(Bijna) Energieneutraal BENG

De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. BENG staat voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen. We spreken van een energieneutraal gebouw wanneer er evenveel duurzame energie opgewekt wordt als er in één jaar verbruikt wordt. Dit betekent tevens dat fossiel aardgas uit het gebouw verdwijnt en het duurzaam wordt verwarmd.

 

Vanaf 2023 dienen alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C te hebben, hetgeen een eerste golf van besparing gaat opleveren. Wij verduurzamen gebouwen. Lees hier (link naar EP-U energielabel) wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen.

Bekijk hier de BENG-film van RVO:

Duurzaam Beheer en Onderhoud

Voor gebouweigenaren kan verduurzaming voordelig zijn. Denk hierbij aan minder onderhoudskosten, exploitatiekosten en een langere levensduur van de materialen en dus het gebouw. Echter is het niet vanzelfsprekend dat in de gebruiksfase het optimale niveau gehandhaafd blijft. Duurzaam Beheer en Onderhoud is daarom belangrijk om continue grip te houden op duurzaamheid en energie. Prestatie-meting en monitoring vindt plaats via onze monitoring services.

 

Jouw gebouw(en) verduurzamen?

Wij verduurzamen gebouwen! Aan de hand van de ambities van jouw organisatie maken wij voor jou een realistisch plan waarin de mogelijkheden voor verduurzaming op haalbaarheid zijn onderzocht. In de meeste gevallen gaat het om het energie neutraal maken van een gebouw. Hierbij moet je denken aan het volgen van de Trias Energetica om de juiste stappen te zetten. Denk hierbij aan het toepassen van WKO en warmtepomptechnieken naast het opwekken van elektriciteit met zon-energie. Als het om BREEAM transformaties gaat werken wij samen met deskundige partners.

Advies nodig op het gebied van verduurzamen van gebouwen?