CO2 routekaart hero

CO2-routekaart

Sinds 2019 is de Klimaatwet in Nederland van kracht. Binnen de Klimaatwet is geregeld dat Nederland in zijn geheel in 2030 49% CO₂ moet hebben bespaard en 95% in 2050, ten opzichte van 1990. Organisaties zullen hierdoor actief aan de slag moeten met de reductie van hun CO₂ uitstoot. De aanpak om deze doelen te behalen, verschilt per branche. De zorg- en onderwijssector hebben aangegeven hiervoor geen wetgeving te willen, maar met eigen instrumenten te werken. Voor het behalen van de gestelde CO₂ reductie, maken instellingen uit deze branches gebruik van de CO₂-Routekaart.

Wat is een CO₂-Routekaart?

De CO₂-Routekaart is een allesomvattend meerjarenplan voor het structureel reduceren van de CO₂-uitstoot van uw organisatie. Het bevat een strategie voor het reduceren van de uitstoot, voortkomend uit een realistische doelstelling. Per locatie wordt overzichtelijk weergegeven welke maatregelen op welke momenten uitgevoerd moeten worden, wat deze kosten en opleveren in termen van CO₂-reductie.

CO₂-Routekaart is voor een groot deel gebaseerd op bestaande plannen, zoals aan een Strategisch Huisvestingsplan, Onderhoudsplannen (MJOP, LTOP) en Energiebesparingsplannen (zoals de EED Energie-audit en Erkende Maatregelen). Al deze bestaande plannen worden samengevoegd in één plan en waar nodig aangevuld met additioneel onderzoek. Vervolgens worden de plannen van alle gebouwen samengevoegd in één plan voor de organisatie als geheel.

Verschillende sectoren in het maatschappelijk vastgoed (o.a. zorg en onderwijs) vragen van de afzonderlijke organisaties dat zij een routekaart opstellen die leidt tot 50% CO₂ -reductie in 2030. Met de CO₂-Routekaart voldoet uw organisatie aan deze verplichting.

Wat is CO2 routekaart

De CO₂-Routekaart: Onze aanpak

Wilt u een CO₂-Routekaart laten opstellen voor uw organisatie? Onze energieadviseurs hebben inmiddels al vele routekaarten mogen opstellen, voor zowel zorg- als onderwijsinstellingen. Voor het opstellen van de CO₂-Routekaart maken onze energieadviseurs gebruik van een vast stappenplan.

CO2 routekaart

Het opstellen van een CO₂-Routekaart begint altijd met een inventariserend gesprek, waarbij de organisatie een kaart wordt gebracht en wordt onderzocht welke informatie er al beschikbaar is (EED Energie-audit, Erkende Maatregelen, Strategisch huisvestingsplan etc.). Vervolgens wordt alle beschikbare informatie door de uitvoering van zowel bureauonderzoek als onderzoek op locatie aangevuld met nieuwe informatie over de gebouwen. Uiteindelijk wordt alle informatie verwerkt tot een realistisch doel met een bijbehorende strategie voor de realisatie.

Als eindproduct volgt uiteindelijk de CO₂-Routekaart: een totaaloverzicht van (de statussen van) alle maatregelen en de bijbehorende CO₂-reductie, die leiden tot de gestelde doelen.

  • Reduceer uw CO₂ uitstoot

  • Úw route naar 2030 en 2050 inzichtelijk

  • Timing

    Voer maatregelen uit op de meest logische momenten

  • Afspraken

    Werk aan duurzaamheid conform de afspraken binnen uw sector

Een structurele aanpak van CO₂-reductie

Met de CO₂-Routekaart beschikt uw organisatie over een uitgestippeld plan voor de komende tien jaar om de juiste stappen te zetten op de juiste momenten. Het is echter geen statisch plan. Omdat de energietransitie continu veranderd, evenals de omstandigheden in uw eigen organisatie, dient de CO₂-Routekaart periodiek te worden herzien en te worden besproken met het management van uw organisatie. De routekaart is daarmee geen eenmalige actie, maar een structurele aanpak van het reduceren van de CO₂-uitstoot.

Volg & bewaak de voortgang

Een structurele aanpak van het reduceren van de CO₂-uitstoot, door het tijdig herzien en bijsturen van de CO₂-Routekaart, vraagt om inzicht in het effect van de genomen maatregelen. Het verkrijgen van dit inzicht vraagt om energiemonitoring. Dit beidt inzicht in het verbruik per gebouw, per regio en voor uw organisatie als geheel. Op basis van het inzicht weet u de actuele voortgang en kunt u continu bijsturen, door eventueel aanvullende maatregelen te nemen of te laten vervallen. Energiemonitoring is ook heel waardevol om de impact van de energiebesparende maatregelen vooraf goed door te rekenen om hiermee de business case te bepalen.

Een greep uit onze referenties

Hieronder een greep uit onze referenties:

Referenties CO2-routekaart

Voor de beste ervaring maakt deze website gebruik van cookies. Wanneer u doorgaat, accepteert u alle cookies van deze website. Meer informatie.