Actueel en publicaties Blogs EED energie-audit aanpak Vanbeek
De EED energie-audit aanpak van Vanbeek

EED Energie audit brengt besparingspotentieel in beeld

Kennisblog
09 januari 2024

De EED energie-audit is een organisatiebreed onderzoek gericht op energiebesparing en verduurzaming, die eens in de 4 jaar moet worden uitgevoerd. Dit jaar is het tijd voor het opleveren van de update van de EED energie-audit. De audit laat duidelijk zien welke energiebesparende maatregelen rendabel zijn voor de organisatie. De maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten door de organisatie verplicht genomen worden. 

Onze aanpak

Voor de uitvoering van een EED energie-audit doorloopt Vanbeek altijd een vast stappenplan. In de infographic hieronder ziet u alle stappen weergegeven. In dit blog leest u wat elke stap inhoudt en waarom dit wordt gedaan.

Locatie-onderzoek

Bureauonderzoek en Scan op locatie

Voor Vanbeek begint de EED energie-audit altijd met een uitgebreid bureauonderzoek. Onze consultants gaan aan de slag met openbare gegevens en met de informatie die is aangeleverd door de opdrachtgever, zoals bouwtekeningen, technische gegevens, uitgevoerde erkende maatregelen et cetera.

Het bureauonderzoek zorgt voor een goede voorbereiding voor de scan op locatie. Deze scan wordt altijd uitgevoerd door een ervaren consultant met specialistische kennis van energie, installaties en techniek. Samen met de opdrachtgever gaat de consultant door het gebouw (of de gebouwen) om informatie te verzamelen met betrekking tot alle factoren die het energieverbruik (kunnen) beïnvloeden.

Energiebalans & maatregelen

Met de informatie uit het bureauonderzoek en de scan op locatie, stelt de consultant een energiebalans op. De energiebalans geeft inzicht in de verdeling van het energieverbruik van de afzonderlijke gebouwen en de organisatie in zijn geheel.

Op basis van de verzamelde informatie werkt de de consultant de verschillende maatregelen uit. Deze maatregelen worden uitvoerig doorgerekend in termen van energie- en kostenbesparing én terugverdientijd. De uitwerking van de maatregelen wordt vervolgens met de opdrachtgever besproken.

Conceptrapportage en definitieve rapportage

Het bevoegd gezag eist dat alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar worden uitgevoerd. Het is daarom extra belangrijk dat de opdrachtgever goed op de hoogte is van alle maatregelen die met de EED energie-audit worden ingediend. De conceptrapportage wordt daarom altijd uitgebreid besproken met de opdrachtgever. Alle maatregelen worden dan doorgenomen en waar nodig bijgesteld.

Vervolgens wordt er aan de hand van de feedback een definitieve locatierapportage opgesteld met daarin alle concrete en haalbare energiebesparende maatregelen.

Concern-onderzoek

Transport & Mobiliteit en Energiemanagement

De EED energie-audit is meer dan een audit van uw gebouw(-en). De auditplicht betreft uw gehele concern. Er wordt daarom niet alleen gekeken naar de gebouwgebonden energiestromen, maar ook naar overkoepelende zaken als transport en mobiliteit en naar de algehele inzet van energiemanagement binnen het concern.

Locatierapportage, concernrapportage, EED rapportage

Beschikt uw organisatie over één gebouw, dan neemt de consultant de energie-informatie uit transport en mobiliteit en informatie over energiemanagement mee in het locatierapport. Beschikt uw organisatie over meer dan één locatie, dan wordt er, naast de verschillende locatierapporten, ook een separaat concernrapport opgeleverd.

Informatie uit de locatierapportage(s) en (indien aanwezig) de concernrapportage worden samengevoegd in de EED rapportage. Als laatste stap moet de rapportage worden ingediend bij de RVO. Indien gewenst helpen onze consultants u natuurlijk ook bij het indienen van de rapportage.

Onze ervaren consultants

In de vorige EED-auditronde in 2020 hebben onze consultants voor ruim 30 organisaties EED energie-audits uitgevoerd. We hebben hierbij zo'n  1000 locaties onderzocht en inhoudelijk geadviseerd. Deze organisaties komen uit verschillende sectoren: de zorg, het onderwijs, de industrie, de retail, gemeenten, provincies en de logistiek. Onze aanpak, zoals beschreven in dit blog, is bij alle opdrachtgevers succesvol toegepast. Hieronder ziet je een greep uit de referenties.

EED energie-audit: Inzicht in besparingspotentieel tot 30% 

Eind 2020 kregen wij van onze klanten te horen dat zij zeer tevreden waren met de uitkomsten van de energie-audit. Zij hebben nu goed in beeld wat het besparingspotentieel is voor hun organisatie voor de komende jaren. Uit de uitgevoerde EED-onderzoeken kwam een gezamenlijke besparingspotentieel van onze grootste klanten uit van maar liefst 12 miljoen euro. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt naar een energiebesparing van 67 miljoen kWh elektra en 11 miljoen m3 aardgas. Dit besparingspotentieel varieert per organisatie tussen de 5 tot 30%; waarbij 15% het gemiddelde is. Het in beeld krijgen van jouw besparingspotentieel is natuurlijk een mooie stimulans om de EED energie-audit uit te voeren.

Zelf aan de slag met de EED energie-audit?

In dit artikel lees je wat je moet doen om zelf aan de slag te gaan met de EED energie-audit. Kom je er niet uit, aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Vanbeek. Als partner in de energietransitie helpen wij jullie graag op weg!   

Meer weten over onze dienstverlening? Neem contact op met: