Actueel en publicaties Nieuws Indienen EED energie-audit 2024
Wie is wettelijk verplicht en wanneer is de deadline?

EED energie-audit 2024

Nieuws
20 februari 2024

Het is in 2024 tijd voor een update van de EED energie-audit. De EED is een organisatiebreed onderzoek dat gericht is op energiebesparing en verduurzaming. De EED energie-audit is wettelijk verplicht voor organisaties met meer dan 250 werknemers óf een jaaromzet hoger dan € 50 miljoen én een balanstotaal van meer dan € 43 miljoen.

Deadline is 4 jaar na indienen vorige EED energie-audit

Een audit moet om de vier jaar worden ingediend. De deadline is uiterlijk vier jaar na oplevering van de voorgaande audit, met als uiterste deadline 31 december 2024. Als een organisatie eind mei 2020 de vorige energie-audit heeft ingediend, dan moet de energie-audit uiterlijk eind mei 2024 zijn ingediend. Vanaf juli 2023 is het alweer mogelijk om de actuele energie-audit digitaal in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De RVO roept organisaties op om de EED energie-audit op tijd in te dienen. Indien een organisatie bij controle niet voldoet aan de wetgeving en wel onder de EED-plicht valt, kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom opleggen.

Wat wordt onderzocht in een EED energie-audit?

In de energie-audit wordt gekeken naar alle energiestromen binnen de onderneming, zoals  het energieverbruik van de gebouwen, installaties, (productie-)processen, vervoer, warmte en alle andere factoren die het energiegebruik van de organisatie beïnvloeden. Ook geeft de audit inzicht in de energiebesparende maatregelen die rendabel zijn voor de organisatie. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar, moeten verplicht worden genomen. Dit zijn bijvoorbeeld voor de hand liggende erkende maatregelen zoals het isoleren van CV-leidingen en appendages. Maar wist je dat ook het toepassen van een energieregistratie- en bewakingssysteem een verplichte maatregel is waarmee organisaties op een korte termijn het energie- en gasverbruik omlaag kunnen brengen (lees ook de EBS-tool). De Erkende Maatregelenlijst (EML) 2023 vind je op de website van RVO. 

Moet jouw organisatie voldoen aan de EED energie-auditplicht?

RVO heeft een handig stappenplan waarmee je kan checken of jouw organisatie onder de EED energie-audit verplichting valt. Klik hier om deze te openen.

Let op! Valt jouw locatie buiten de EED energie-auditplicht, controleer dan ook of de locatie valt onder de  Onderzoeksplicht. Voor locaties met een energiegebruik van meer dan 10 miljoen kWh/jr. of 170.000 m3 aardgas/jr. en specifieke activiteiten kan de Onderzoeksplicht van toepassing zijn. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

Aan de slag met de EED energie-audit

Is jouw organisatie wettelijk verplicht om een energie-audit in te dienen, dan vind je alle informatie om deze uit te voeren op de website van RVO.

Kom je er niet uit, dan kan Vanbeek je hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie. Vanbeek heeft veel ervaring en kennis van de uitvoering van de EED energie-audits. In de vorige EED energie-audit ronde, in 2020, hebben onze consultants voor ruim 30 organisaties EED Energie-audits uitgevoerd. We hebben hierbij zo'n 1000 locaties onderzocht en inhoudelijk geadviseerd. Deze organisaties komen uit verschillende sectoren: de zorg, het onderwijs, de industrie, de retail, gemeenten, provincies en de logistiek. Lees meer over onze aanpak in onze blog.

Hieronder zie je een greep uit onze referenties:  

Heb je hulp nodig bij de EED energie-audit? Neem vrijblijvend contact op met: