Actueel en publicaties Blogs Op weg naar een succesvolle energietransitie (4/4): Integraal energiemanagement

Op weg naar een succesvolle energietransitie (4/4): Integraal energiemanagement

Blogserie: Op weg naar een succesvolle energietransitie
Kennisblog
10 september 2020
Op Weg Naar Een Succesvolle Energietransitie Ron Hendriks
Nederland is in transitie! De manier hoe wij omgaan met energie moet én gaat de komende jaren structureel veranderen. Maar hoe pakt uw organisatie dit aan? Waar te beginnen? En wat komt hier allemaal bij kijken? In deze blogserie nemen wij u mee op weg naar een succesvolle energietransitie voor uw bedrijf, door vanuit verschillende invalshoeken antwoord te geven op de vraag: Hoe pas ik succesvol energiemanagement toe binnen mijn organisatie?

Donderdag 10 september 2020 - Ron Hendriks

 

Steeds meer organisaties gaan aan de slag

De energietransitie is in volle gang, het thema is nog nooit zo actueel geweest. Meer en meer komen we tot het besef dat de impact die wij als mens veroorzaken op onze eigen leefomgeving enorm is en gaat zijn. Onze toekomstige generaties zullen duurzame energie een vanzelfsprekendheid gaan vinden. Echter vanuit de bestaande situatie zijn we nog zo vervlochten met het gebruik van fossiele brandstoffen en is verspilling van energie helaas nog aan de orde van de dag. Het besef dat dit anders moet is er steeds meer. Dit is goed terug te zien in de toenemende wetgeving, maar ook in de veranderende houding van individuen en organisaties. Organisaties zetten steeds meer in op energiebesparing en verduurzaming, maar gebeurt dit op de juiste wijze?

 

Energiemanagement in de praktijk

Energiemanagement is in de praktijk nog veelal reactief gedreven, enerzijds vanuit onbekendheid en anderzijds vanuit een te lage prioriteit. De waan van de dag maakt dat energiemanagement vaak onderbelicht is. Met als gevolg dat een organisatie best wel actief kan zijn in projecten met betrekking tot energiebesparing en verduurzaming, maar het geheel niet als integrale benadering beschouwt. In de gesprekken met organisaties wordt dan ook vaak genoeg gezegd:

 

‘ja wij hebben al een energieonderzoek verricht’

‘ja wij monitoren ons verbruik al geruime tijd‘.

‘Ja wij hebben al een energieteam’.

Echter als dan de vraag gesteld wordt wat het resultaat is van deze acties of hoe de samenhang hiertussen is, blijft het vaak stil.

 

De kracht van een integrale aanpak

Dat organisaties deze vragen niet kunnen beantwoorden is niet gek. Bij deze organisaties is energiemanagement namelijk vaak geen vast thema op de agenda en wordt het niet op een structurele en proactieve manier uitgevoerd. Dit is een gemiste kans, want dit is precies waar de kracht ligt: een integrale benadering. In de vorige blogs is er geschreven over het belang van het juist organiseren en inbedden van energiemanagement (mens & organisatie), het belang van een sterke technische onderbouwing (techniek & haalbaarheid) en waarom dit voortdurend gemonitord moet worden (Monitoring Services). Stuk voor stuk essentiële onderdelen van energiemanagement. Maar je moet je realiseren dat energiemanagement pas écht succesvol wordt wanneer deze onderdelen met elkaar worden vervlochten in één integraal beleid.

 

Want op het moment dat je continu inzicht hebt in jouw energieverbruik, de organisatie achter de doelen staat en de juiste techniek wordt ingezet naar energiebesparing en verduurzaming komt er een vliegwiel in werking van ongekende kracht. Jouw organisatie krijgt volledig grip op de route naar energieneutraal, hiermee zet je de gewenste stappen op de gewenste tijd. Met als gevolg dat je als vanzelfsprekend voldoet aan wet & regelgeving, je maatschappelijk verantwoord onderneemt én uiteraard aanzienlijke kosten bespaart.

 

Een voorbeeld dat energie geeft

Veel organisaties worstelen met het voldoen aan de wetgeving omtrent energie, zoals de labelplicht, EED Energie-audit, informatieplicht et cetera, enerzijds door onwetendheid en anderzijds door een gebrek aan urgentie. Een voorbeeld uit de praktijk laat zien dat dit anders kan, wanneer energiemanagement op een integrale wijze wordt aangepakt. Voor een organisatie waarvoor al jaren het energieverbruik wordt gemonitord én die het maatregelenbeheer op een juiste wijze heeft ingericht, is het voldoen aan de wetgeving een minimale inspanning. Hiermee is de actuele stand van zaken over het verbruik en de voortgang van erkende maatregelen namelijk voortdurend inzichtelijk, waardoor zaken als een EED rapportage gemakkelijk kunnen worden ingevuld.

 

Hierdoor kan de organisatie haar energie richten op het daadwerkelijk doorvoeren van maatregelen binnen haar gestelde beleid en aanpak, zonder zich druk te maken over mogelijke sancties of dringende deadlines. Deze aanpak bespaart niet alleen, maar geeft ook energie!

 

Laat je inspireren door Vanbeek

In deze blogserie hebben mijn collega’s en ik geprobeerd je mee te nemen in deze aanpak. Maar er is meer! Gelukkig zijn er naast het bovenstaande voorbeeld genoeg andere organisaties die aan de hand van een integrale aanpak de weg inzetten naar een succesvolle energietransitie. Ook dit willen wij met je delen. Daarom presenteren wij als Vanbeek u met trots het Integraal Energiemanagement Magazine. Een magazine vol met aansprekende en inspirerende voorbeelden over hoe integraal energiemanagement dé aanpak is voor een succesvolle energietransitie!

 

Wil je meer weten over integraal energiemanagement en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan gerust contact met mij op of lees meer op deze pagina.

 

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?