Actueel en publicaties Blogs Op weg naar een succesvolle energietransitie (3/4): Monitoring Services

Op weg naar een succesvolle energietransitie (3/4): Monitoring Services

Blogserie: Op weg naar een succesvolle energietransitie
Kennisblog
02 september 2020
Op Weg Naar Een Succesvolle Energietransitie Monitoring Services
Nederland is in transitie! De manier hoe wij omgaan met energie moet én gaat de komende jaren structureel veranderen. Maar hoe pakt uw organisatie dit aan? Waar te beginnen? En wat komt hier allemaal bij kijken? In deze blogserie nemen wij u mee op weg naar een succesvolle energietransitie voor uw bedrijf, door vanuit verschillende invalshoeken antwoord te geven op de vraag: Hoe pas ik succesvol energiemanagement toe binnen mijn organisatie?

Woensdag 2 september 2020 - Youri Lucassen

 

Het belang van inzicht in data

In de afgelopen maanden verspreidde het coronavirus zich in razendsnel tempo over de wereld, met verregaande maatregelen als gevolg. In Nederland leidde dit tot de intelligente lockdown, die – na een sterke afname van het aantal besmettingen – veranderde in intelligente open-up. Alle maatregelen, beslissingen en versoepelingen werden genomen op basis van een reeks aan kentallen. Deze data zijn van essentieel belang voor het Nederlandse coronabeleid. Want waar waren we zonder dit inzicht?

 

Van data naar structureel energiebeleid

Bij het vaststellen, bewaken en bijstellen van het energiebeleid is dit niet anders, ook hier staat inzicht in data centraal. Het structureel monitoren van energiestromen zorgt voor houvast. Het laat zien waar organisaties vandaan komen, wat er is bereikt én wat er nog gedaan moet worden om duurzame ambities en doelstellingen waar te maken.

 

Energiemonitoring

Vandaag de dag worden energiedata met inzet van slimme monitoring steeds meer en beter geanalyseerd. Dat is nodig, want onze gebouwen genereren steeds meer bruikbare data. Maar hoe richt je dit als organisatie goed in? Waar begin je met monitoring en hoe zorg je voor een naadloze aansluiting met het energiebeleid van jouw organisatie?

 

Van databron naar betrouwbare informatie

Het is heel goed mogelijk, dat er veel meer informatie beschikbaar is over jouw gebouw(en) dan wat je aanvankelijk zou verwachten. Om hierachter te komen, kun je het best starten met een inventarisatie. Bekijk waar al data verzameld wordt in jouw gebouw(en). Denk hierbij aan het meetbedrijf, zonnepanelen, GBS-data et cetera.

 

Alle mogelijke data kunnen worden vertaald naar informatie over jouw verbruik. Om een juiste keuze te maken in welke data je wilt verzamelen, moet je van te voren duidelijk hebben met welk doel je bepaalde informatie wil hebben. De ene databron geeft een wat diepgaander inzicht, terwijl het andere juist weer betrouwbaarder is. Een monitoringsspecialist kan je helpen met het maken van een juiste keuze. En onafhankelijk van jouw datakeuze, is de controle van alle binnenkomende data essentieel om te komen tot betrouwbare en nuttige informatie.

 

De rode draad van integraal energiemanagement

Energiemonitoring loopt als een rode draad door integraal energiemanagement. Zoals aangegeven in het eerste blog van deze serie, begint energiemanagement met een nulmeting. Je moet weten waar jouw organisatie vandaan komt, anders is het opstellen van doelstellingen en een roadmap niet mogelijk. In het tweede blog werd uitgelegd hoe deze roadmap wordt vormgegeven. Energiedata is hierin essentieel om maatregelen te kunnen bepalen, toetsen op haalbaarheid en financieel door te rekenen. Bovendien wil je, zodra jouw proactieve en structurele energiebeleid staat en volledig is ingebed in jouw organisatie, uiteraard de voortgang blijven bewaken en bijsturen. Dit maakt energiemonitoring misschien wel het belangrijkste ‘ingrediënt’ om jouw duurzame ambities waar te maken.

 

Succes op de lange termijn én korte termijn

Het monitoren van energiestromen is onmisbaar binnen integraal energiemanagement voor behalen van succes op de lange termijn en korte termijn. Op korte termijn kan energiemonitoring jouw organisatie al snel flinke besparingen opleveren. Slimme data-analyses maken energieverspillende zaken als tegelijkertijd koelen en verwarmen, een te hoge basislast, een te hoog verbruik na sluitingstijd zichtbaar. Dit laaghangend fruit levert organisaties forse besparingen op. Bovenal is het een feit dat de meest duurzame energie, nog altijd de energie is die je niet (onnodig) gebruikt. Met inzet van monitoring ben je dus klaar voor de uitdagingen in de energietransitie op korte én lange termijn.

 

Vier tips voor het starten met energiemonitoring

Data van het totale verbruik is voor alle gebouwen direct toegankelijk bij het meetbedrijf. Begin daarom direct met het monitoren op hoofdmeterniveau en breid de monitoring later uit.

Bewaak data continu. Het controleren en valideren van data is essentieel, gezien het feit dat je keuzes wilt maken die gebaseerd zijn op betrouwbare informatie.

Maak gebruik van slimme analyses over jouw data om direct energie te besparen. Met een weekdagenprofiel, puntenwolkdiagram, belastingduurkromme etc. pak je direct het ‘laaghangend fruit’.

Vergeet niet jouw organisatie te enthousiasmeren over de behaalde energiesuccesen met monitoring. Deel jouw energieresultaten en -prestaties op heldere dashboards en energiedisplays; dit kan in kosten, CO2 of andere parameters.

Integraal energiemanagement

Energiemonitoring maakt integraal energiemanagement compleet. Samen met de onderdelen in de voorgaande blogs, maakt het dat jouw organisatie een structureel en proactief energiebeleid gaat voeren. Een beleid dat gebaseerd is en geëvalueerd wordt op basis van feiten. Een sterke samenhang tussen de elementen van Integraal Energiemanagement: ‘Mens & Organisatie’, 'Techniek & Haalbaarheid’ en ‘Monitoring Services’ blijft de sleutel op jouw weg naar een succesvolle energietransitie. Binnenkort lees je meer hierover in het laatste blog van deze serie.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?