Actueel en publicaties Blogs Op weg naar een succesvolle energietransitie (2/4): Techniek & Haalbaarheid

Op weg naar een succesvolle energietransitie (2/4): Techniek & Haalbaarheid

Blogserie: Op weg naar een succesvolle energietransitie
Kennisblog
26 augustus 2020
Op weg naar een succesvolle energietransitie Techniek en Haalbaarheid
Nederland is in transitie! De manier hoe wij omgaan met energie moet én gaat de komende jaren structureel veranderen. Maar hoe pakt uw organisatie dit aan? Waar te beginnen? En wat komt hier allemaal bij kijken? In deze blogserie nemen wij u mee op weg naar een succesvolle energietransitie voor uw bedrijf, door vanuit verschillende invalshoeken antwoord te geven op de vraag: Hoe pas ik succesvol energiemanagement toe binnen mijn organisatie?

Woensdag 26 augustus 2020 - Erik Deliege

In het vorige blog, heeft mijn collega Pieter Metz het gehad over de organisatorische kant van energiemanagement. Zijn betoog was helder: ga voor een structureel en proactief beleid dat op een integrale wijze wordt ingebed in jouw organisatie! Dit is dé werkwijze voor een succesvolle energietransitie en het behalen van ambities op jouw duurzame roadmap. Maar waar bestaat deze roadmap uit? Welke maatregelen neemt jouw organisatie op korte en lange termijn?

 

Techniek & Haalbaarheid

Deze vraag brengt ons bij het tweede essentiële element van integraal energiemanagement, namelijk: Techniek & Haalbaarheid. Dit is de technische invulling én cijfermatige onderbouwing van het energiebeleid. Het voedt jouw energiebeleid met concrete plannen en maatregelen die leiden tot energiebesparing en verduurzaming passend bij jouw organisatie. In een structureel energiebeleid is het van belang dat de keuze voor een maatregel altijd goed onderbouwd moet zijn. Na technisch onderzoek moet de haalbaarheid, energie- en CO2 reductie en de terugverdientijd van een maatregel bekend zijn.

 

Besparen als beste CO₂ reductie

Energie die u niet nodig heeft, veroorzaakt logischerwijs ook geen CO₂ emissie. Om die reden is het beperken van de energievraag de meest effectieve stap in de energietransitie. Dit principe is niet nieuw, de driestappenstrategie Trias Energetica speelt al decennialang een centrale rol binnen energiemanagement. Toch slaan veel organisaties de eerste stap ‘Beperk de energievraag’ over en gaan ze gelijk over op duurzame opwekking (stap 2. ‘Gebruik energie uit duurzame bronnen). En dat is natuurlijk wel begrijpelijk, want een dak vol zonnepanelen maakt de duurzame bijdrage van een organisatie meer zichtbaar dan dubbel glas of spouwmuurisolatie.

 

Van ‘beperk de energievraag’, naar een kleinere warmtepomp

Toch moet het belang van de eerste stap ‘Beperk de energievraag’ niet worden onderschat. Stel dat een organisatie van plan is om de overstap te maken naar een duurzame warmtepompinstallatie. Wanneer de organisatie eerst structureel werkt aan het beperken van energieverspilling, kan de totale warmtevraag van de organisatie flink lager uitvallen. Met de nieuwe warmtevraag zou de organisatie voldoende hebben aan een warmtepompinstallatie met een veel lager vermogen. Dit maakt de investering in de duurzame installatie een stuk lager.

 

Total Cost of Ownership

Zorg dat je bij jouw definitieve keuze voor een bepaalde installatie altijd de ‘Total Cost of Ownership’ ook hebt berekend. TCO zijn de totale kosten over de levensduur van jouw investering inclusief de (verwachte) energiekosten en onderhoudskosten. Op basis van de TCO ga je wellicht een duurdere installatie aanschaffen, een keuze die je op de langere termijn meer financieel voordeel gaat bieden omdat de energiekosten substantieel lager zijn.

 

De Energiebesparingsplicht

Dat energiebesparing dé stap is in de energietransitie, weet ook de overheid. Volgens de Energiebesparingsplicht moeten organisaties met een jaarverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas maatregelen nemen om energie te besparen. Hiervoor schrijft de overheid verschillende wetten en regels voor , zoals de EED energieaudit, de Energielabel C verplichting voor kantoren en het toepassen van Erkende Maatregelen (Raadplaag voor meer informatie de Wetchecker van RVO). Het is belangrijk om deze kennis structureel mee te nemen in jouw energiebeleid. Het hebben van technische energiekennis, actuele wetgeving en de laatste innovaties is essentieel. Het element ‘Techniek & Haalbaarheid’ is dan ook onmisbaar in succesvol energiemanagement.

 

Stel jouw roadmap op

Organisaties die succesvol energiemanagement toepassen, doen dit op een structurele en integrale wijze. Het opstellen van jouw eigen CO2 reductie roadmap is een belangrijk onderdeel. Integreer alle kennis uit bestaande vastgoedplannen, zoals het meerjarenonderhoudsplan (MJOP), huisvestingsplannen en renovatieplannen in jouw roadmap. Plan jouw activiteiten, zoals de overstap op een duurzame installatie op de natuurlijke momenten (bijvoorbeeld tijdens een geplande renovatie, HR++ glas plaatsen). En zorg dat je in jouw plannen rekening houdt met de actuele wetgeving. Met jouw eigen CO2 reductie roadmap, ben je de wetgeving voor, voer je de maatregelen uit op natuurlijke momenten en werk je bovenal op een zeer kostenefficiënte wijze aan je eigen energietransitie.

 

Drie tips voor de eerste stappen naar integraal energiemanagement:

  1. Eerst besparen, dan duurzaam opwekken.
  2. Kijk niet alleen naar de initiële investering, maar naar de gehele TCO (Total Cost of ownership).
  3. Voer maatregelen uit op logische en natuurlijke momenten van jouw organisatie.

 

Integraal energiemanagement

Het in huis hebben van brede en actuele kennis over energie, innovaties en wetgeving is onmisbaar in succesvol energiemanagement. Hiermee bent u er echter nog niet. Net als Mens & Organisatie is Techniek & Haalbaarheid één van de essentiële elementen van integraal energiemanagement. In het blog van volgende week laten wij je zien hoe ‘Monitoring Services’, het inzetten van energiemonitoring, de laatste onmisbare schakel is in succesvol energiemanagement.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie?